دانلود رایگان مقاله ISI جامعه شناسی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی و جنبش اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی و جنبش اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش رسانه های اجتماعی و رسانه های جایگزین در مشارکت جنبش اجتماعی: مطالعه جنبش چتر هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله Examining the roles of social media and alternative media in social movement participation: A study of Hong Kong’s Umbrella Movement انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داستان دو آرمان شهر: کار کردن در دنیای پس از رشد عنوان انگلیسی مقاله A tale of two utopias: Work in a post-growth world انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نظریه های جامعه شناسی در تدوین مسئله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نظریه های جامعه شناسی در تدوین مسئله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از نظریه های جامعه شناسی در تدوین مسئله تحقیقات کسب و کار خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله Using sociological theory to problematize family business research انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن فضای اخلاقی: بازاندیشی درباره اخلاقیات، طبقه اجتماعی و جهان بینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن فضای اخلاقی: بازاندیشی درباره اخلاقیات، طبقه اجتماعی و جهان بینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یافتن فضای اخلاقی: بازاندیشی درباره اخلاقیات، طبقه اجتماعی و جهان بینی عنوان انگلیسی مقاله Finding the moral space: Rethinking morality, social class and worldviews انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نابرابری جغرافیایی کم در امید به زندگی در برزیل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نابرابری جغرافیایی کم در امید به زندگی در برزیل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نابرابری جغرافیایی کم در امید به زندگی در برزیل: یک تحلیل چند سطحی بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ عنوان انگلیسی مقاله Narrowing geographic inequality in life expectancy in Brazil: a multilevel analysis between 1991 and 2010 انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط معکوس بین تغییرات ناشی از امید به زندگی در نسبت وابستگی سالمندی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط معکوس بین تغییرات ناشی از امید به زندگی در نسبت وابستگی سالمندی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط معکوس بین تغییرات ناشی از امید به زندگی در نسبت وابستگی سالمندی و نسبت وابستگی  سالمندی مربوط به اینده عنوان انگلیسی مقاله The inverse relationship between life expectancy-induced changes in the old-age dependency ratio and the prospective old-age dependency ratio انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه جامعه شناختی لومان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه جامعه شناختی لومان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هندسه فراکتال نظریه جامعه شناختی لومان یا نظریه سیستم های اشکال زدایی عنوان انگلیسی مقاله The fractal geometry of Luhmann’s sociological theory or debugging systems theory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای سیاسی در زندگی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای سیاسی در زندگی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهارت و پیامدهای سیاسی در زندگی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Political skill and outcomes in social life انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحول دیجیتال و تجدید نظریه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحول دیجیتال و تجدید نظریه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحول دیجیتال و تجدید نظریه اجتماعی: کشف اسطوره های جدید کلاهبرداری و تشابهات نابجا عنوان انگلیسی مقاله Digital transformation and the renewal of social theory: Unpacking the new fraudulent myths and misplaced metaphors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن اشکال سرمایه توسط پناهندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن اشکال سرمایه توسط پناهندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مردم ، اطلاعات و فرهنگ: یافتن اشکال سرمایه توسط پناهندگان پیرو دین سیک افغانی در هند از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی مقاله People, information and culture: Locating forms of capital by Afghan Sikh refugees in India through ICTs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوعی شبکه اجتماعی در مراقبت مداوم از جامعه بازنشستگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوعی شبکه اجتماعی در مراقبت مداوم از جامعه بازنشستگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوعی شبکه اجتماعی در مراقبت مداوم از جامعه بازنشستگی عنوان انگلیسی مقاله Social network type in the continuing care retirement community انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان معلول و خشونت هدفمند علیه آنان توسط همسایگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان معلول و خشونت هدفمند علیه آنان توسط همسایگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خشونت هدفمند علیه زنان معلول توسط همسایگان و اعضای جامعه انجام شده است عنوان انگلیسی مقاله Targeted violence perpetrated against women with disability by neighbours and community members انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیبایی و سرمایه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیبایی و سرمایه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beauty and social capital: Being attractive shapes social networks ترجمه عنوان مقاله زیبایی و سرمایه اجتماعی: شکل های جذاب شبکه های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته جامعه شناسی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر