دانلود رایگان مقاله ISI تصویرسنجی و فتوگرامتری به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد جدید سنجش از دور برای مدل سازی اثرات سایه درخت بر کیفیت آب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد جدید سنجش از دور برای مدل سازی اثرات سایه درخت بر کیفیت آب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد جدید سنجش از دور برای مدل سازی اثرات سایه درخت بر کیفیت آب عنوان انگلیسی مقاله A novel application of remote sensing for modelling impacts of tree shading on water quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های استفاده از GIS در حفاظت از میراث فرهنگی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های استفاده از GIS در حفاظت از میراث فرهنگی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در یک تحقیق برای درک حفاظت از میراث فرهنگی در بورسا عنوان انگلیسی مقاله Challenges in use of geographical information systems (GIS) in a research for understanding conservation of cultural heritage in Bursa انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته تصویرسنجی و فوتوگرام متری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر