دانلود رایگان مقاله ISI سد خاکی به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI سد خاکی (Earth Dam) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
سدهای خاکی: برای ساخت سد خاکی مصالح را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می‌کنند، و اصولاً دارای هسته رسی می‌باشند. رس بر اثر تماس با آب مانع نفوذ و انتقال آب و رطوبت می‌گردد و مانند نوعی عایق رطوبتی عمل می‌کند. اگر عمده مصالح تشکیل دهنده سد خاکی یکسان باشند، سد را همگن می‌گویند و در غیر اینصورت ناهمگن. اگر کل سد خاکی از رس باشد سد خاکی همگن است، اما اگر هسته مرکزی سد رس باشد و دور هسته مرکزی را با سنگهای دانه درشت پر کرده باشند، سد غیر همگن محسوب می‌شود.
رشته مرتبط: مهندسی عمران
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده سد خاکی اینجا کلیک نمایید.