دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی راه و ترابری به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ دینامیکی بستر خاکی زیر ریل های دوتایی راه آهن سریع السیر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ دینامیکی بستر خاکی زیر ریل های دوتایی راه آهن سریع السیر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic responses of subgrade under double-line high-speed railway ترجمه عنوان مقاله پاسخ دینامیکی بستر خاکی زیر ریل های دوتایی راه آهن سریع السیر فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه طراحی و ساخت پل های قطارهای سریع السیر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه طراحی و ساخت پل های قطارهای سریع السیر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Development of design and construction of high-speed railway bridges in Germany ترجمه عنوان مقاله توسعه طراحی و ساخت پل های قطارهای سریع السیر در آلمان فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد فازی نوری تطبیقی برای مدل سازی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد فازی نوری تطبیقی برای مدل سازی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Adaptive neuro-fuzzy approach for modeling equilibrium speed–density relationship ترجمه عنوان مقاله رویکرد فازی نوری تطبیقی برای مدل سازی تعادل رابطه سرعت با چگالی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عوامل مدیریت تکنولوژی با استفاده از رویکرد ISM – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عوامل مدیریت تکنولوژی با استفاده از رویکرد ISM – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluating technology management factors for fly-ash utilization in the road sector using an ISM approach ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عوامل مدیریت تکنولوژی برای کاربردهای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی زیرساخت بحرانی: تخمین ریسک بر اساس منطق فازی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی زیرساخت بحرانی: تخمین ریسک بر اساس منطق فازی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Critical Infrastructure Renewal: A Framework for Fuzzy Logic Based Risk Assessment and Microscopic Traffic Simulation Modelling ترجمه عنوان مقاله بازسازی زیرساخت بحرانی: تخمین ریسک بر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترابری شهری در برنامه ریزی استراتژیک شهر (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترابری شهری در برنامه ریزی استراتژیک شهر (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban freight transport in city strategic planning ترجمه عنوان مقاله ترابری شهری در برنامه ریزی استراتژیک شهر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط شهرسازی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی راه و ترابری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر