دانلود رایگان مقالات کنفرانسی عمران - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای اختصاص بهینه آب با احتساب ارزش آب، مدیریت استراتژیک و حل تعارض – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای اختصاص بهینه آب با احتساب ارزش آب، مدیریت استراتژیک و حل تعارض – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای تخصیص بهینه آب با در نظر گرفتن ارزش آب، مدیریت استراتژیک و حل تعارض عنوان انگلیسی مقاله A framework for optimal water allocation considering water value, strategic management and conflict resolution انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری سیستم کامپیوتری اولین آزمایش همزمان در دنیای واقعی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری سیستم کامپیوتری اولین آزمایش همزمان در دنیای واقعی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری سیستم کامپیوتری اولین آزمایش همزمان در دنیای واقعی سیگنال های ترافیک سازگار با خودروهای “متصل” عنوان انگلیسی مقاله The Computer System Architecture of our first real-time real-world experiment of adaptive traffic signals with “connected” vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش عددی ستون های بتنی تقویت شده با لایه ای از الیاف بتونی و بتن مسلح – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش عددی ستون های بتنی تقویت شده با لایه ای از الیاف بتونی و بتن مسلح – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش عددی ستون های بتنی تقویت شده با لایه ای از الیاف بتونی و بتن مسلح عنوان انگلیسی مقاله Numerical comparison of concrete columns strengthened with layer of fiber concrete and reinforced concrete انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مخلوط کردن خرده لاستیک با خرده سنگ و آسفالت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مخلوط کردن خرده لاستیک با خرده سنگ و آسفالت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاح روش خشک برای مخلوط کردن اصلاح کننده خرده لاستیک با خرده سنگ و آسفالت بر اساس طرح مخلوط اتصال دهنده عنوان انگلیسی مقاله Modification of the dry method for mixing crumb rubber modifier with aggregate and asphalt based on the binder mix design انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پایداری لرزه ای ساختمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پایداری لرزه ای ساختمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی پایداری لرزه ای ساختمان های مرتفع با استفاده از روش مشخصه گرید عنوان انگلیسی مقاله Investigation of Seismic Stability of High-Rising Buildings Using Grid-Characteristic Method انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت مشکلات ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت مشکلات ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات در مدیریت مشکلات ساخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله Particle Swarm Optimization in Managing Construction Problems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیوارهای سنگی چوبی چند لایه متقاطع – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیوارهای سنگی چوبی چند لایه متقاطع – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکنیک های مدل سازی برای دیوارهای سنگی چوبی چند لایه متقاطع پس از تنش عنوان انگلیسی مقاله Modeling techniques for post-tensioned cross-laminated timber rocking walls انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی توسط عناصر متناهی در پی شمعی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی توسط عناصر متناهی در پی شمعی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عددی توسط عناصر متناهی در یک پی شمعی تحت اقدامات چرخه ای جانبی عنوان انگلیسی مقاله Numerical modelling by finite elements for a pile foundation under lateral cyclic action انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده متحد المرکز تنش واحد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده متحد المرکز تنش واحد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد رفتار لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده متحد المرکز تنش واحد عنوان انگلیسی مقاله On the seismic behaviour of tension-only concentrically braced steel structures انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی علمک های لوله انعطاف پذیر دریایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی علمک های لوله انعطاف پذیر دریایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش عدم قطعیت در طراحی علمک های لوله انعطاف پذیر دریایی عنوان انگلیسی مقاله Uncertainties Propagation within Offshore Flexible Pipes Risers Design انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی چند محوره اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی چند محوره اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی آسیب فرسودگی چند محوره اتصالات جوش داده شده در پل فولادی راه آهن با استفاده از رویکرد صفحه بحرانی عنوان انگلیسی مقاله Multiaxial Fatigue Damage Assessment of Welded Connections in Railway Steel Bridge using Critical Plane Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر یک محور ریلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر یک محور ریلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه ای در مورد طول عمر یک محور ریلی در معرض سایش عنوان انگلیسی مقاله A study on lifetime of a railway axle subjected to grinding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی انواع آویزهای مورد استفاده در پل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی انواع آویزهای مورد استفاده در پل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی میزان فرسودگی برای انواع آویزهای مورد استفاده در پل های قوسی رابط عنوان انگلیسی مقاله Evaluation regarding fatigue for various type of hangers used for tied arch bridges انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی عمران به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر