دانلود رایگان مقاله ISI فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 3 از 22 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری بلاک چین برای ایجاد ارتباط میان اعتماد، قابلیت ردیابی و شفافیت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری بلاک چین برای ایجاد ارتباط میان اعتماد، قابلیت ردیابی و شفافیت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری بلاک چین برای ایجاد ارتباط میان اعتماد، قابلیت ردیابی و شفافیت در زنجیره تامین چرخشی عنوان انگلیسی مقاله Blockchain technology for bridging trust, traceability and transparency in circular supply chain انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی شبکه عصبی رضایت مصرف کننده در تجارت موبایلی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی شبکه عصبی رضایت مصرف کننده در تجارت موبایلی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلسازی شبکه عصبی رضایت مصرف کننده در تجارت موبایلی: یک تحلیل تجربی عنوان انگلیسی مقاله Neural network modeling of consumer satisfaction in mobile commerce: An empirical analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  شهر هوشمند به عنوان یک سیستم خدمات هوشمند: تعامل انسان و کامپیوتر – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند به عنوان یک سیستم خدمات هوشمند: تعامل انسان و کامپیوتر – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند به عنوان یک سیستم خدمات هوشمند: تعامل انسان و کامپیوتر و سیستم های نظارتی شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Smart city as a smart service system: Human-computer interaction and smart city surveillance systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی شبکه ۵G و تأثیر آن بر کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی شبکه ۵G و تأثیر آن بر کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی شبکه ۵G و تأثیر آن بر کشاورزی: چالش ها و فرصت ها عنوان انگلیسی مقاله A survey on the 5G network and its impact on agriculture: Challenges and opportunities انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب پیش بینی حملات و شکست ها برای یک شبکه تلفن همراه ۵G مشترک – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب پیش بینی حملات و شکست ها برای یک شبکه تلفن همراه ۵G مشترک – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب پیش بینی حملات و شکست ها برای یک شبکه تلفن همراه ۵G مشترک عنوان انگلیسی مقاله Attacks and failures prediction framework for a collaborative 5G mobile network انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار کد مبتنی بر یادگیری ماشین با انتخاب وسایل نقلیه سیار قابل اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار کد مبتنی بر یادگیری ماشین با انتخاب وسایل نقلیه سیار قابل اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتشار کد مبتنی بر یادگیری ماشین با انتخاب وسایل نقلیه سیار قابل اعتماد در شبکه های ۵G عنوان انگلیسی مقاله Machine learning based code dissemination by selection of reliability mobile vehicles in 5G networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا در نظام های مزرعه داری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا در نظام های مزرعه داری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا در نظام های مزرعه داری: پیاده سازی، کاربردها، چالش ها و پتانسیل عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things in arable farming: Implementation, applications, challenges and potential انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال اینترنت اشیا و قابلیت اطمینان شبکه در محیط پیچیده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال اینترنت اشیا و قابلیت اطمینان شبکه در محیط پیچیده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال اینترنت اشیا و قابلیت اطمینان شبکه در محیط پیچیده عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things transmission and network reliability in complex environment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع عنوان انگلیسی مقاله Cognitive multi-agent empowering mobile edge computing for resource caching and collaboration انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ادغام فناوری معلمان با توجه به ویژگی و ساختار دانش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ادغام فناوری معلمان با توجه به ویژگی و ساختار دانش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر ادغام فناوری معلمان نیجریه: با توجه به ویژگی ها، ساختارهای دانش، شیوه ها و باورهای فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting Nigerian teacher educators’ technology integration: Considering characteristics, knowledge constructs, ICT practices and beliefs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Ethanol: معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 عنوان انگلیسی مقاله Ethanol: A Software-Defined Wireless Networking architecture for IEEE 802.11 networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ کشور و تاثیر آن روی برداشت های مصرف کنندگان نسبت به بانکداری موبایل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ کشور و تاثیر آن روی برداشت های مصرف کنندگان نسبت به بانکداری موبایل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا فرهنگ کشور روی برداشت های مصرف کنندگان نسبت به بانکداری موبایل تأثیر می گذارد؟ مقایسه ای بین مصر و ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Does country culture influence consumers’ perceptions toward mobile banking? A comparison between Egypt and the United States انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در زمینه تجارت موبایلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در زمینه تجارت موبایلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرده فروشی در جیب هایم – تکرار و گسترش ایجاد کیفیت خدمات در زمینه تجارت موبایل عنوان انگلیسی مقاله Retail in my pocket– replicating and extending the construct of service quality into the mobile commerce context انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقالات انگلیسی رایگان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT (به انگلیسی Information and communication technologies – ICT) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های فناوری اطلاعات و ارتباطات با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره ICT از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به ترتیب سال انتشار: