دانلود رایگان مقاله ISI هموگلوبین به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت هموگلوبین ها در پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت هموگلوبین ها در پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دخالت هموگلوبین ها در پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر عنوان انگلیسی مقاله Involvement of hemoglobins in the pathophysiology of Alzheimer’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سطوح گلوکز پس از غذا و ارتباط با فاکتور خطرپذیری برای سنجش دیابت برحسب گلوکز – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سطوح گلوکز پس از غذا و ارتباط با فاکتور خطرپذیری برای سنجش دیابت برحسب گلوکز – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سطوح گلوکز پس از صرف غذا مرتبط است با فاکتورهای خطرپذیری برای سنجش دیابت برحسب گلوکز ناشتا و سطوح هموگلوبین گلیکوزیله پیش دیابت سالمندان: اثرات مفید مکمل های Polyherbal—یک کارآزمایی تصادفی، دوسوکور، پلاسیبو آزمایشی کنترل شده عنوان انگلیسی مقاله Postprandial Glucose Levels Are Better Associated with the Risk Factors for Diabetes […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجزای هیومیک اسید تعبیه شده شبکه برتر صمغ عربی کریژل – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجزای هیومیک اسید تعبیه شده شبکه برتر صمغ عربی کریژل – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجزای هیومیک اسید تعبیه شده شبکه برتر صمغ عربی کریژل برای استفاده چندکاره عنوان انگلیسی مقاله Humic acid particle embedded super porous gum Arabic cryogel network for versatile use انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تزریق بسته گلبول قرمز بعد از جراحی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تزریق بسته گلبول قرمز بعد از جراحی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Packed red blood cell transfusion after surgery: are we overtranfusing our patients? ترجمه عنوان مقاله  تزریق بسته های گلبول قرمز بعد از جراحی: آیا ما به بیماران بیش از حد تزریق می کنیم؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های […]

دانلود رایگان مقاله ISI هموگلوبین (Hemoglobin) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف هموگلوبین: هموگلوبین پروتئینی است شامل چهار زنجیره آمینواسیدی که در گلبول های قرمز خون وجود دارد و نقش آن حمل و نقل است این پروتئین دارای گروه هم که یک گروه پروستتیک است. فرمول شیمیایی گروه هم C34H32N4O4.Fe می باشد. هموگلوبین از مولکول هایی با واحدهای ساختاری متنوع است. هموگلوبین شامل منیزیم است. گلبول قرمز سرشار از هموگلوبین است. هموگلوبین ها در ساختار خود عنصر آهن دارند. این پروتئین دارای ساختمان چهارم است و یک ساختار مختلف به نام آلفا و بتا است. این پروتئین از ۴ زنجیره g پلی پپتیدی تشکیل شده است که ۲ تای آن ها شامل آلفا و ۲ تای دیگر آن شامل بتا است. بین زنجیره های آلفا و بتا پیوندهایی وجود دارد که این پیوندها بین ۲ زنجیره آلفا با یکدیگر و ۲ زنجیره بتا نیز با یکدیگر قویتر. زیر واحدهای آلفا و بتا جفتشان دارای ساختمان دوم مارپیچ آلفا می باشند.
رشته های مرتبط: زیست شناسی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات هموگلوبین در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.