دانلود رایگان مقالات پژوهشی فیزیک - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری صدای ساطع شده از صفحات مستطیل شکل و نوارهای صفحه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری صدای ساطع شده از صفحات مستطیل شکل و نوارهای صفحه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهت گیری صدای ساطع شده از صفحات مستطیل شکل منحرف کننده و نوارهای صفحه ای عنوان انگلیسی مقاله Directivity of sound radiated from baffled rectangular plates and plate strips انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشش جانشینی انرژی تجدیدپذیر برای انرژی هسته ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشش جانشینی انرژی تجدیدپذیر برای انرژی هسته ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کشش جانشینی انرژی تجدیدپذیر برای انرژی هسته ای: شواهدی از صنعت برق کره عنوان انگلیسی مقاله Elasticity of substitution of renewable energy for nuclear power: Evidence from the Korean electricity industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمل و پوسیدگی آیروسل های رادیواکتیو در یک جریان آشفته محدود به دیوار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمل و پوسیدگی آیروسل های رادیواکتیو در یک جریان آشفته محدود به دیوار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حمل و پوسیدگی آیروسل های رادیواکتیو در یک جریان آشفته محدود به دیوار عنوان انگلیسی مقاله The transport and decay of radioactive aerosols in a wall-bounded turbulent flow انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تصویربرداری حرارتی مادون قرمز دیجیتال در تشخیص توده های پستانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تصویربرداری حرارتی مادون قرمز دیجیتال در تشخیص توده های پستانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش تصویربرداری حرارتی مادون قرمز دیجیتال در تشخیص توده های پستانی: یک مطالعه آزمایشی برای تشخیص توده پستان توسط ترموگرافی عنوان انگلیسی مقاله Role of digital infrared thermal imaging in the diagnosis of breast mass: A pilot study: Diagnosis of breast mass by thermography انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفاهیم میکرو راکتور پیشرفته – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفاهیم میکرو راکتور پیشرفته – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مفاهیم میکرو راکتور پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله Advanced micro-reactor concepts انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال بار شبیه سازی شده در آشکارسازهای شمارش فوتون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال بار شبیه سازی شده در آشکارسازهای شمارش فوتون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال بار شبیه سازی شده در آشکارسازهای شمارش فوتون عنوان انگلیسی مقاله Modeling charge transport in photon-counting detectors انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فوتون های مرکب از اتم ها و مولکول های تک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فوتون های مرکب از اتم ها و مولکول های تک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فوتون های مرکب از اتم ها و مولکول های تک عنوان انگلیسی مقاله Entangled photons from single atoms and molecules انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه یک مانیتور انتقال برای پرتوهای فوتون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه یک مانیتور انتقال برای پرتوهای فوتون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه یک مانیتور انتقال برای پرتوهای فوتون با شدت بالا عنوان انگلیسی مقاله Development of a transmittance monitor for high-intensity photon beams انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شار مورد انتظار مشاهده شده توسط STIX در طول فعالیت خورشیدی کم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شار مورد انتظار مشاهده شده توسط STIX در طول فعالیت خورشیدی کم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شار مورد انتظار مشاهده شده توسط STIX در طول فعالیت خورشیدی کم عنوان انگلیسی مقاله The expected fluxes observed by STIX during low solar activity انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری عنوان انگلیسی مقاله Photonic crystal optofluidic biolaser انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رنگدانه آبی مصری میکرونیزه: پودر گرد و غبار اثر انگشت نزدیک به مادون قرمز – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رنگدانه آبی مصری میکرونیزه: پودر گرد و غبار اثر انگشت نزدیک به مادون قرمز – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رنگدانه آبی مصری میکرونیزه: پودر گرد و غبار اثر انگشت نزدیک به مادون قرمز عنوان انگلیسی مقاله Micronised Egyptian blue pigment: A novel near-infrared luminescent fingerprint dusting powder انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی نرخ FAC و تخمین عمر سرویس تحت داده های کنترل عملیاتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی نرخ FAC و تخمین عمر سرویس تحت داده های کنترل عملیاتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی نرخ FAC و تخمین عمر سرویس تحت داده های کنترل عملیاتی عنوان انگلیسی مقاله Substantiation of FAC rate and service life estimation under operation control data انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات نوری فیلم های نازک تلورید کادمیوم تبخیر شده به روش حرارتی – الزویر ۲۰۰۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات نوری فیلم های نازک تلورید کادمیوم تبخیر شده به روش حرارتی – الزویر ۲۰۰۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خصوصیات نوری فیلم های نازک تلورید کادمیوم تبخیر شده به روش حرارتی عنوان انگلیسی مقاله Optical properties of thermally evaporated cadmium telluride thin films انتشار مقاله سال ۲۰۰۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی فیزیک (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI