دانلود رایگان مقالات پژوهشی فیزیک - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای ارزیابی برای مولدهای تصویر کهکشانی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای ارزیابی برای مولدهای تصویر کهکشانی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معیارهای ارزیابی برای مولدهای تصویر کهکشانی عنوان انگلیسی مقاله Evaluation metrics for galaxy image generators نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه آینده اخترفیزیک اشعه گاما با پیکسل های سیلیکون یکپارچه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه آینده اخترفیزیک اشعه گاما با پیکسل های سیلیکون یکپارچه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه آینده اخترفیزیک اشعه گاما با پیکسل های سیلیکون یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Developing the future of gamma-ray astrophysics with monolithic silicon pixels انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزنگاری و استگانوگرافی شبح نوری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزنگاری و استگانوگرافی شبح نوری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رمزنگاری و استگانوگرافی شبح نوری عنوان انگلیسی مقاله Optical ghost cryptography and steganography انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غیرخطی بودن کارآمد کر در RTP القایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غیرخطی بودن کارآمد کر در RTP القایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله غیرخطی بودن کارآمد کر در RTP القایی ناشی از فرآیند مرتبه دوم آبشاری قابل تنظیم الکترواپتیکی عنوان انگلیسی مقاله Efficient Kerr nonlinearity in RTP induced by electro-optically adjustable cascaded second-order process انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان با چرخه حلقه ای شیمایی برای گاز ترکیبی خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on honeycomb reactor using methane via chemical looping cycle for solar syngas انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود نقشه های بارش رادار آب و هوا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود نقشه های بارش رادار آب و هوا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود نقشه های بارش رادار آب و هوا: یک رویکرد منطق فازی عنوان انگلیسی مقاله Improving weather radar precipitation maps: A fuzzy logic approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان بندی و شبیه سازی مشاهده  در یک شبکه تلسکوپ سراسری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان بندی و شبیه سازی مشاهده در یک شبکه تلسکوپ سراسری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمان بندی و شبیه سازی مشاهده در یک شبکه تلسکوپ سراسری عنوان انگلیسی مقاله Observation scheduling and simulation in a global telescope network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر فاز، تقویت، نوسان و میرایی سالیتون ها در اپتیک غیرخطی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر فاز، تقویت، نوسان و میرایی سالیتون ها در اپتیک غیرخطی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر فاز، تقویت، نوسان و میرایی سالیتون ها در اپتیک غیرخطی عنوان انگلیسی مقاله Phase shift, amplification, oscillation and attenuation of solitons in nonlinear optics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویربرداری تک پیکسلی حالت فعال – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویربرداری تک پیکسلی حالت فعال – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصویربرداری تک پیکسلی حالت فعال در محیط آب بسیار گل آلود با استفاده از سنجش فشرده عنوان انگلیسی مقاله Active Mode Single Pixel Imaging in the Highly Turbid Water Environment Using Compressive Sensing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری در روتورهای معلق مغناطیسی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری در روتورهای معلق مغناطیسی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل تکراری مرتبه دوم جدید که باعث تسهیل تجزیه و تحلیل پایداری و کاربرد آن در روتورهای معلق مغناطیسی می شود عنوان انگلیسی مقاله A Novel Second Order Repetitive Control That Facilitates Stability Analysis and Its Application to Magnetically Suspended Rotors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محتوا کل کلروفیل برگهای پرتقال – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محتوا کل کلروفیل برگهای پرتقال – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برآورد محتوا کل کلروفیل برگهای پرتقال Gannan Navel با استفاده از داده های فراطیفی بر اساس رگرسیون حداقل مربعات جزئی عنوان انگلیسی مقاله Estimating Total Leaf Chlorophyll Content of Gannan Navel Orange Leaves Using Hyperspectral Data Based on Partial Least Squares Regression انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل و اکتساب داده ها برای یک ریزکاو هسته ای رو به تکامل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل و اکتساب داده ها برای یک ریزکاو هسته ای رو به تکامل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم کنترل و اکتساب داده ها برای یک ریزکاو هسته ای رو به تکامل عنوان انگلیسی مقاله Data acquisition and control system for an evolving nuclear microprobe انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویسکوزیته نانوسیالات و مایع یونی بر انتقال حرارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویسکوزیته نانوسیالات و مایع یونی بر انتقال حرارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ویسکوزیته نانوسیالات و مایع یونی بر انتقال حرارت عنوان انگلیسی مقاله Impact of viscosity of nanofluid and ionic liquid on heat transfer انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی فیزیک (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI