دانلود رایگان مقاله ISI رود یا رودخانه به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش شاخص فیتوپلانکتون یکپارچگی زیستی ناشی از فعالیت های صنعتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش شاخص فیتوپلانکتون یکپارچگی زیستی ناشی از فعالیت های صنعتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش شاخص فیتوپلانکتون یکپارچگی زیستی در اکوسیستم های رودخانه ای ناشی از فعالیت های صنعتی ، ساخت سد و معدن: مطالعه موردی در رودخانه گانجیانگ ، چین عنوان انگلیسی مقاله Reduction in the phytoplankton index of biotic integrity in riverine ecosystems driven by industrial activities, dam construction and mining: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش سطح آب دریاچه دانگینگ در واکنش به ساخت سد در مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش سطح آب دریاچه دانگینگ در واکنش به ساخت سد در مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش سطح آب دریاچه دانگینگ رودخانه میانی یانگ تسه در واکنش به ساخت سد در مقیاس بزرگ: تجزیه و تحلیل ۶۰ ساله عنوان انگلیسی مقاله Lowering water level of Dongting lake of the Mid-Yangtze River in response to large-scale dam construction: A 60-year analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب های سیاستگذاری موثر برای اجرای مدیریت یکپارچه خطر سیل – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب های سیاستگذاری موثر برای اجرای مدیریت یکپارچه خطر سیل – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب های سیاستگذاری موثر برای اجرای مدیریت یکپارچه خطر سیل: تجزیه و تحلیل برنامه “فضا برای رودخانه” عنوان انگلیسی مقاله Effective policy instrument mixes for implementing integrated flood risk management: An analysis of the ‘Room for the River’ program انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات تغییرات جوی بر اوج جریان رودخانه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات تغییرات جوی بر اوج جریان رودخانه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات تغییرات جوی بر اوج جریان رودخانه: ترکیب مدل سازی هیدرولوژیکی در مقیاس ملی و پیش بینی های احتمالی عنوان انگلیسی مقاله Climate change impacts on peak river flows: Combining national-scale hydrological modelling and probabilistic projections انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تغییر پوشش سطحی زمین بر اساس یک شبکه عصبی مصنوعی برای حوضه رودخانه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تغییر پوشش سطحی زمین بر اساس یک شبکه عصبی مصنوعی برای حوضه رودخانه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی تغییر پوشش سطحی زمین بر اساس یک شبکه عصبی مصنوعی برای حوضه رودخانه نسبتا کم آب در شمال شرقی برزیل عنوان انگلیسی مقاله Modeling land cover change based on an artificial neural network for a semiarid river basin in northeastern Brazil انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر روانگرایی شن و ماسه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر روانگرایی شن و ماسه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقاومت در برابر روانگرایی شن و ماسه رودخانه Fraser بهبود یافته با یک سیمان سازی القا شده با میکروب عنوان انگلیسی مقاله Liquefaction resistance of Fraser River sand improved by a microbially-induced cementation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برهم زنی سیل، جبران و شکاف میانی ناشی از سیل- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برهم زنی سیل، جبران و شکاف میانی ناشی از سیل- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برهم زنی سیل، جبران و شکاف میانی ناشی از سیل در یک بستر شنی بزرگ رودخانه عنوان انگلیسی مقاله Flood disturbance, recovery, and inter-flood incision on a large sandbed river انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفور طعمه عامل اشغال زیستگاه توسط جگوارها در جزایر رودخانه ای دشت آمازون – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفور طعمه عامل اشغال زیستگاه توسط جگوارها در جزایر رودخانه ای دشت آمازون – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وفور طعمه باعث اشغال زیستگاه توسط جگوارها در جزایر رودخانه ای دشت سیلابی آمازون می شود عنوان انگلیسی مقاله Prey abundance drives habitat occupancy by jaguars in Amazonian floodplain river islands انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تحلیل سیستم های ساختاری برای مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه آبخیز رودخانه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تحلیل سیستم های ساختاری برای مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه آبخیز رودخانه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از تجزیه و تحلیل سیستم های ساختاری برای مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه آبخیز رودخانه Nenetzingo، مکزیک عنوان انگلیسی مقاله Use of structural systems analysis for the integrated water resources management in the Nenetzingo river watershed, Mexico انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی عمومی آلودگی آب محیط زیست از رشد شهری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی عمومی آلودگی آب محیط زیست از رشد شهری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آگاهی عمومی آلودگی آب محیط زیست از رشد شهری: موردی از رودخانه های زرجوب و گهررود در رشت عنوان انگلیسی مقاله Public environmental awareness of water pollution from urban growth: The case of Zarjub and Goharrud rivers in Rasht, Iran انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد سناریوهای مصنوعی در نگرانی های منابع آبی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد سناریوهای مصنوعی در نگرانی های منابع آبی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Application of synthetic scenarios to address water resource concerns: A management-guided case study from the Upper Colorado River Basin ترجمه عنوان مقاله کاربرد سناریو های مصنوعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of invasive aquatic carrion on soil chemistry and terrestrial microbial communities ترجمه عنوان مقاله اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک و جوامع میکروب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکاری سازی تاثیرات استفاده از زمین، فصل و زیستگاه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکاری سازی تاثیرات استفاده از زمین، فصل و زیستگاه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Species traits reveal effects of land use, season and habitat on the potential subsidy of stream invertebrates to terrestrial food webs ترجمه عنوان مقاله آشکاری […]

دانلود رایگان مقاله ISI رود یا رودخانه (River) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف رود یا رودخانه: رود، آبی است روان که از به هم پیوستن آب چند چشمه در دره‌های کوهستانی به وجود آمده و جریان می‌یابد تا به دشت‌ها، دریاچه‌ها یا دریاها و اقیانوس‌ها بریزد. رودخانه، به بستر و مسیر حرکت «رود» گفته می‌شود که معمولاً عبارت رودخانه با رود اشتباه می‌شود و جای آن استفاده می‌شود. رودخانه‌ها معمولاً در نخستین مرحله در پای کوه‌ها، تشکیل مخروط افکنه‌ها را داده و پس از طی مسیری با انباشت مواد آبرفتی خود به توسعهٔ دشت‌ها کمک می‌کنند. به پیوستن آب های جاری و حرکت درون شیار های سطح کره زمین تا پیوستن به دریا و دریاچه ها را رودخانه می گویند (محل جمع شدن روان آب های کوچک و بستر و مسیر حرکت رود ها به سمت دریا و دریاچه ها را رودخانه گویند)
رشته های مرتبط: منابع طبیعی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده رود یا رودخانه اینجا کلیک نمایید.