دانلود رایگان مقاله ISI ارزش برند به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی رابطه برای ایجاد ارزش برند برای نمایندگی فروش – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی رابطه برای ایجاد ارزش برند برای نمایندگی فروش – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigating relationship types for creating brand value for resellers ترجمه عنوان مقاله بررسی انواع رابطه برای ایجاد ارزش برند برای نمایندگی فروش فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات منفی بازاریابی رسانه های اجتماعی بر درک ارزش برندهای مد لوکس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات منفی بازاریابی رسانه های اجتماعی بر درک ارزش برندهای مد لوکس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات منفی بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی درک ارزش برندهای مد لوکس عنوان انگلیسی مقاله “You are too friendly!” The negative effects of social media marketing on value perceptions of luxury fashion brands انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل کنندگان بازاریابان خریداران ارزش برند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل کنندگان بازاریابان خریداران ارزش برند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعدیل کنندگان بازاریابان خریداران ارزش برند – رابطه وفاداری رفتاری عنوان انگلیسی مقاله Shopper marketing moderators of the brand equity – behavioral loyalty relationship انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امتیاز برند معناشناختی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امتیاز برند معناشناختی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امتیاز برند معناشناختی عنوان انگلیسی مقاله The Semantic Brand Score انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش برند مبتنی بر مشتری برندهای بومی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش برند مبتنی بر مشتری برندهای بومی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد ارزش برند مبتنی بر مشتری برندهای بومی:نقش ابعاد کیفیت برند عنوان انگلیسی مقاله Building Customer-based Brand Equity of Domestic Brands: Role of Brand Equity Dimensions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) در چارچوب مقصد توقف بین المللی: دیدگاهی از دبی در فرانسه و استرالیا عنوان انگلیسی مقاله Consumer-based brand equity (CBBE) in the context of an international stopover destination: Perceptions of Dubai in France and Australia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برندسازی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برندسازی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش برندسازی تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Value of B2B Branding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجسم ارزش برند مقصد مشتری محور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجسم ارزش برند مقصد مشتری محور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجسم ارزش برند مقصد مشتری محور عنوان انگلیسی مقاله Re-conceptualizing customer-based destination brand equity انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اطلاعات فرهنگی بر ارزش برند مقصد مبتنی بر مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اطلاعات فرهنگی بر ارزش برند مقصد مبتنی بر مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر اطلاعات فرهنگی بر ارزش برند مقصد مبتنی بر مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله The effect of Cultural Intelligence on consumer-based destination brand equity انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات شدت استفاده از رسانه های اجتماعی بر ارزش برند – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات شدت استفاده از رسانه های اجتماعی بر ارزش برند – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات شدت استفاده از رسانه های اجتماعی بر ارزش برند: یک مطالعه تجربی در مقصد توریست عنوان انگلیسی مقاله Effects of the intensity of use of social media on brand equity: An empirical study in a tourist destination انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برند مشتری، استراتژی برند سهام و برندسازی به عنوان یک موسسه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برند مشتری، استراتژی برند سهام و برندسازی به عنوان یک موسسه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخلاق برندسازی، روابط با برند مشتری، استراتژی برند سهام و برندسازی به عنوان یک موسسه اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله The ethics of branding, customer-brand relationships, brand-equity strategy, and branding as a societal institution انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مقدمات ارزش مارک تیم ورزشی: دیدگاه دوگانه شناسایی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مقدمات ارزش مارک تیم ورزشی: دیدگاه دوگانه شناسایی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Examining the antecedents of sport team brand equity: A dualidentification perspective ترجمه عنوان مقاله بررسی مقدمات ارزش برند تیم ورزشی: دیدگاه دوگانه شناسایی سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند بورس اوراق بهادار، واسطه گر در تصمیمات مالی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند بورس اوراق بهادار، واسطه گر در تصمیمات مالی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brand equity of stock exchange as a mediator in financial decisions ترجمه عنوان مقاله ارزش برند بورس اوراق بهادار به عنوان یک واسطه گر در […]

دانلود رایگان مقاله ISI ارزش برند (Brand Value or Brand Equity) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف ارزش برند (Brand Value): ارزش برند، ارزشی است که مشتریان و مشتریان بالقوه از یک برند درک می‌کنند. ارزش نام تجاری با میزان اعتماد مشتری از یک برند اندازه گیری می‌شود. ارزش برند یک شرکت می‌تواند با مقایسه درآمد مورد انتظار آینده از یک محصول با نام تجاری با درآمد مورد انتظار آینده یک محصول بدون نام تجاری معادل با آن محاسبه شود. این تفاوت، که معمولاً همان سود حاصله‌است، به معنی میزان اعتماد مشتریان به این برند، و تمایل آنها برای پرداخت بیش از قیمت نسبت به برندهای رقیب با ادراک ارزش پایین تر است. منتها این محاسبه بر اساس تقریب است. این ارزش می‌تواند شامل ویژگیهای ملموس، کارکردی(مثلا قدرت پاک کنندگی دوبرابر یا میزان چاق کنندگی نصف)و ویژگیهای غیر ملموس و احساسی (مانند برند از نظرافراد خوش سلیقه یا با سَبک) باشد.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده ارزش برند اینجا کلیک نمایید.