دانلود رایگان مقاله ISI ارزش برند به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل مختلف بر ارزش ویژه برند و قصد شرکت در دوره های آنلاین پلتفرم آموزش الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل مختلف بر ارزش ویژه برند و قصد شرکت در دوره های آنلاین پلتفرم آموزش الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر عوامل مختلف بر ارزش ویژه برند و قصد شرکت در دوره های آنلاین پلتفرم آموزش الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Exploring the impact of different factors on brand equity and intention to take up online courses from e-Learning platforms انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ادراک بازار محصول و ارزش شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ادراک بازار محصول و ارزش شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، ادراک بازار محصول و ارزش شرکت عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility, product market perception, and firm value انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل واسطه ای از ارزش برند جهانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل واسطه ای از ارزش برند جهانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه درک مصرف کنندگان از برند شخصی ستاره های ورزشی محرک عشق به برند مصرف کنندگان است؟ یک مدل واسطه ای از ارزش برند جهانی عنوان انگلیسی مقاله How does consumers’ Perception of Sports Stars’ Personal Brand Promote Consumers’ brand love? A mediation model of global brand equity انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل میانجی از ارزش برند جهانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل میانجی از ارزش برند جهانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مصرف کنندگان درک میکنند که چگونه برند شخصی ستاره های ورزشی مصرف کنندگان به عشق به برند تشویق میکند؟ یک مدل میانجی از ارزش برند جهانی عنوان انگلیسی مقاله How does consumers’ Perception of Sports Stars’ Personal Brand Promote Consumers’ brand love? A mediation model of global brand equity انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توضیح اثرات برنامه های کاربردی برندهای تلفن همراه در واکنش برند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توضیح اثرات برنامه های کاربردی برندهای تلفن همراه در واکنش برند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Branded Apps: توضیح اثرات برنامه های کاربردی برندهای تلفن همراه در واکنش برند عنوان انگلیسی مقاله Branded Apps: Explaining Effects of Brands’ Mobile Phone Applications on Brand Responses انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر صحت و اعتبار برند در تسهیل ارزش ویژه برند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر صحت و اعتبار برند در تسهیل ارزش ویژه برند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا صحت و اعتبار برند ارزش ویژه برند را تسهیل می بخشد؟ موردی از گسترش برند مقصد عنوان انگلیسی مقاله Do brand authenticity and brand credibility facilitate brand equity? The case of heritage destination brand extension انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارزش برند بر عملکرد مالی تعاونی های بازاریابی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارزش برند بر عملکرد مالی تعاونی های بازاریابی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ارزش برند بر عملکرد مالی تعاونی های بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله The impact of brand equity on the financial performance of marketing cooperatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی از برند، نگرش برند و اعتبار برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی از برند، نگرش برند و اعتبار برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر امضای برند، آگاهی از برند، نگرش برند، اعتبار برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل عنوان انگلیسی مقاله Influence of brand signature, brand awareness, brand attitude, brand reputation on hotel industry’s brand performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بازاریابی محتوایی دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بازاریابی محتوایی دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش بازاریابی محتوایی دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده: چارچوب، برنامه های بنیادی و مفاهیم عنوان انگلیسی مقاله Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تجربه برند و کیفیت خدمات در مشارکت مشتری عنوان انگلیسی مقاله The influence of brand experience and service quality on customer engagement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری ارزش برند خرده فروشان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری ارزش برند خرده فروشان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعریف، مفهوم سازی و اندازه گیری ارزش برند خرده فروشان مبتنی بر مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله Definition, conceptualization and measurement of consumer-based retailer brand equity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش تجربی برند برای رفتار هم آفرینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش تجربی برند برای رفتار هم آفرینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش تجربی برند برای ایجاد رفتار هم آفرینی یکپارچه مکرر مشتریان عنوان انگلیسی مقاله Brand experiential value for creating integrated resort customers’ cocreation behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همبستگی ارزش برند بر کیفیت ارتباطات در B2B – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همبستگی ارزش برند بر کیفیت ارتباطات در B2B – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Influence of interfirm brand values congruence on relationship qualities in B2B contexts ترجمه عنوان مقاله تأثیر همبستگی ارزش برند درون شرکتی بر کیفیت ارتباطات در […]

دانلود رایگان مقاله ISI ارزش برند (Brand Value or Brand Equity) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف ارزش برند (Brand Value): ارزش برند، ارزشی است که مشتریان و مشتریان بالقوه از یک برند درک می‌کنند. ارزش نام تجاری با میزان اعتماد مشتری از یک برند اندازه گیری می‌شود. ارزش برند یک شرکت می‌تواند با مقایسه درآمد مورد انتظار آینده از یک محصول با نام تجاری با درآمد مورد انتظار آینده یک محصول بدون نام تجاری معادل با آن محاسبه شود. این تفاوت، که معمولاً همان سود حاصله‌است، به معنی میزان اعتماد مشتریان به این برند، و تمایل آنها برای پرداخت بیش از قیمت نسبت به برندهای رقیب با ادراک ارزش پایین تر است. منتها این محاسبه بر اساس تقریب است. این ارزش می‌تواند شامل ویژگیهای ملموس، کارکردی(مثلا قدرت پاک کنندگی دوبرابر یا میزان چاق کنندگی نصف)و ویژگیهای غیر ملموس و احساسی (مانند برند از نظرافراد خوش سلیقه یا با سَبک) باشد.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده ارزش برند اینجا کلیک نمایید.