دانلود رایگان مقاله ISI بانکداری یا مدیریت امور بانکی به زبان انگلیسی - صفحه 10 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم ثبات در بانکداری منطقه ای (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم ثبات در بانکداری منطقه ای (الزویر)

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Regional banking instability and FOMC voting ترجمه عنوان مقاله عدم ثبات در بانکداری منطقه ای و رای کمیته بازار آزاد فدرال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  اقتصاد پول و بانکداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بانکداری مشروط و سنتی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بانکداری مشروط و سنتی (الزویر)

  مشخصات مقاله عنوان مقاله State contingent and conventional banking: The optimal banking choice model ترجمه عنوان مقاله بانکداری مشروط و سنتی: مدل بانکداری انتخاب بهینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط اقتصاد پول و بانکداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک و عملکرد بانک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک و عملکرد بانک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks ترجمه عنوان مقاله  عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت مالی، مهندسی مالی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرداخت با موبایل: محرک بازار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرداخت با موبایل: محرک بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An Introduction to Mobile Payments: Market Drivers, Applications, and Inhibitors ترجمه عنوان مقاله  مقدمه ای بر پرداخت های با موبایل: محرک های بازار ، درخواست ها و بازدارنده ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکومت بازده ریسک پذیری بانکداری چین ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکومت بازده ریسک پذیری بانکداری چین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Governance, efficiency and risk taking in Chinese banking ترجمه عنوان مقاله  حکومت، بازده و ریسک پذیری در بانکداری چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله ۱۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  مهندسی مالی و ریسک، بانکداری و مدیریت مالی، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی بانک کشور نوظهور آسیایی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی بانک کشور نوظهور آسیایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bank efficiency in emerging Asian countries ترجمه عنوان مقاله  کارایی بانک در کشورهای نوظهور آسیایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  بانکداری و اقتصاد پول و بانکداری مجله  تحقیق در امور […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب بانکداری باز – ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب بانکداری باز – ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله The Open Banking Revolution ترجمه عنوان مقاله انقلاب بانکداری باز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش های مرتبط بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری مجله بانکداری دیجیتال – Digital Banking […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی اجتماعی تحصیلات عالی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی اجتماعی تحصیلات عالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enlarging the social basis of higher education: Lessons learned from extending a social support system with  a risk-sharing loan scheme in Portugal ترجمه عنوان مقاله  افزایش مبانی اجتماعی تحصیلات عالی: درسهایی از گسترش یک سیستم پشتیبانی اجتماعی با یک طرح وام در رابطه با  تقسیم ریسک در پرتغال فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده سرمایه فکری عملکرد بانک تجاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده سرمایه فکری عملکرد بانک تجاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of the Intellectual Capital Efficiency on Commercial Banks Performance: Evidence from the US ترجمه عنوان مقاله  تاثیر بازده سرمایه فکری بر عملکرد بانک های تجاری: شواهدی از ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقررات از دست دادن وام آنالیز داده حسابرسی بانک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقررات از دست دادن وام آنالیز داده حسابرسی بانک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Data analytics in banks’ audit: The case of loan loss provisions in Uruguay ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل داده ها در حسابرسی بانک ها: مقررات از دست دادن وام در اروگوئه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر پذیرش بانکداری آنلاین لهستان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر پذیرش بانکداری آنلاین لهستان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Factors affecting the adoption of online banking in Poland ترجمه عنوان مقاله  عوامل موثر بر پذیرش بانکداری آنلاین در لهستان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چند مرحله برای پیش بینی اتلاف خودکار وام بانکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چند مرحله برای پیش بینی اتلاف خودکار وام بانکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Forecasting loss given default of bank loans with multi-stage model ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی اتلاف خودکار با توجه به وام های بانکی با استفاده از مدل چند مرحله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته بانکداری یا مدیریت امور بانکی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر