دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع اطلاعاتی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت های تونسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت های تونسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت های تونسی: نقش میانجی تعهد عاطفی عنوان انگلیسی مقاله The impact of Human Resources Information Systems on individual innovation capability in Tunisian companies: The moderating role of affective commitment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات دیجیتالی و جریان داشتن در سراسر زنجیره B2C/C2C – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات دیجیتالی و جریان داشتن در سراسر زنجیره B2C/C2C – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعات دیجیتالی در سراسر زنجیره B2C/C2C و نوآوریهای تکنولوژیکی در اکوسیستم های خدماتی جریان می یابد: یک چشم انداز منطقی غلبه خدمت عنوان انگلیسی مقاله Digital information flows across a B2C/C2C continuum and technological innovations in service ecosystems: A service-dominant logic perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ناسازگار شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ناسازگار شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دروغ کم دوام: فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ناسازگار شرکتهای زامبی چینی عنوان انگلیسی مقاله Lie of the weak: Inconsistent corporate social responsibility activities of Chinese zombie firms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشویق کارکنان به وسیله خودافشایی در برخورد خدماتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشویق کارکنان به وسیله خودافشایی در برخورد خدماتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشویق کارکنان به وسیله خودافشایی در برخورد خدماتی و تأثیر آن بر رضایت مشتری عنوان انگلیسی مقاله Employee encouragement of self-disclosure in the service encounter and its impact on customer satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک تأثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک تأثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک تأثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی: واسطه شناسایی اجتماعی ، ارزش ادراک شده و رضایت عنوان انگلیسی مقاله Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی کارگران بخش تولید کارخانه با طرحهای دیجیتالی کارگر محور – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی کارگران بخش تولید کارخانه با طرحهای دیجیتالی کارگر محور – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “قدرت برای کارگران”: توانمندسازی کارگران بخش تولید کارخانه با طرحهای دیجیتالی کارگر محور عنوان انگلیسی مقاله “Power to the workers”: Empowering shop floor workers with worker-centric digital designs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی: مبنی بر صنایع به شده آلوده A-share در بورس اوراق بهادار شانگهای عنوان انگلیسی مقاله Quality of environmental information disclosure and enterprise characteristics: Based on heavily polluted industries of A-share in the Shanghai Stock Exchange انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد مبتنی بر آنالیز SWOT – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد مبتنی بر آنالیز SWOT – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد مبتنی بر آنالیز SWOT عنوان انگلیسی مقاله Importance-Performance Analysis based SWOT analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف اخبار جعلی برای کاهش اطلاعات غلط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف اخبار جعلی برای کاهش اطلاعات غلط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کشف اخبار جعلی برای کاهش خطرات اطلاعات غلط با استفاده از رویکردهای تحلیلی عنوان انگلیسی مقاله Detecting fake news for reducing misinformation risks using analytics approaches انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل هوش تجاری برای تحلیل اطلاعات رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل هوش تجاری برای تحلیل اطلاعات رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل هوش تجاری برای تحلیل اطلاعات رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Business Intelligence Model to Analyze Social Media Information انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]