دانلود رایگان مقالات بیس استراتژی های توسعه صنعتی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر پویا (LCA) ادغام فهرست طول عمر و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)- الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر پویا (LCA) ادغام فهرست طول عمر و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)- الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه عمر پویا (LCA) ادغام فهرست طول عمر و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در یک محیط انقلاب صنعتی چهارم عنوان انگلیسی مقاله Dynamic life cycle assessment (LCA) integrating life cycle inventory (LCI) and Enterprise resource planning (ERP) in an industry 4.0 environment انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با رویکردهای تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل پوششی داده ها: مطالعه موردی در شرکت های آب و فاضلاب عنوان انگلیسی مقاله Improving performance evaluation based on balanced scorecard with grey relational analysis and data envelopment analysis approaches: Case study in water […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس استراتژی های توسعه صنعتی به زبان انگلیسی از مجلات ISI