دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت تکنولوژی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تحول دیجیتال شرکت کوچک تولیدی بر نوآفرینی و بهره وری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تحول دیجیتال شرکت کوچک تولیدی بر نوآفرینی و بهره وری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات تحول دیجیتال بر نوآوری و بهره وری: شواهد در سطح شرکت از شرکت های میکرو و کوچک تولیدی آفریقای جنوبی عنوان انگلیسی مقاله The effects of digital transformation on innovation and productivity: Firm-level evidence of South African manufacturing micro and small enterprises انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری بلاک چین برای مدیریت ریسک در عملیات و مدیریت زنجیره تامین – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری بلاک چین برای مدیریت ریسک در عملیات و مدیریت زنجیره تامین – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش فناوری بلاک چین برای مدیریت ریسک در عملیات و مدیریت زنجیره تامین: شواهدی از بریتانیا عنوان انگلیسی مقاله Blockchain technology adoption for managing risks in operations and supply chain management: evidence from the UK انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاندمی کرونا و مسائل امنیت رایانه ای – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاندمی کرونا و مسائل امنیت رایانه ای – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همه گیر کووید ۱۹ و مسائل امنیت سایبری: تحلیل احساسات و رویکرد مدل سازی موضوع عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 pandemic & cyber security issues: Sentiment analysis and topic modeling approach انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قالب فرهنگ امنیت سایبری برای آمادگی سازمان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قالب فرهنگ امنیت سایبری برای آمادگی سازمان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب فرهنگ امنیت سایبری برای ارزیابی آمادگی سازمان عنوان انگلیسی مقاله A Cyber-Security Culture Framework for Assessing Organization Readiness انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد سبز فراگیر و توسعه صنعت گردشگری با کیفیت بالا در چین – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد سبز فراگیر و توسعه صنعت گردشگری با کیفیت بالا در چین – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد سبز فراگیر و توسعه صنعت گردشگری با کیفیت بالا در چین: وابستگی به واردات عنوان انگلیسی مقاله Inclusive green growth and development of the high-quality tourism industry in China: The dependence on imports انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار فناوری توسط سیستم های نوآوری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار فناوری توسط سیستم های نوآوری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های نوآوری برای انتشار فناوری: یک چارچوب تحلیلی و دو مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Innovation systems for technology diffusion: An analytical framework and two case studies انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بکارگیری تکنولوژی دیجیتال و انعطاف شرکت در پاندمی کووید ۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بکارگیری تکنولوژی دیجیتال و انعطاف شرکت در پاندمی کووید ۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استقرار فناوری دیجیتال و انعطاف پذیری شرکت: شواهدی از همه گیری کرونا عنوان انگلیسی مقاله Digital technology deployment and firm resilience: Evidence from the COVID-19 pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل اعتبار خرید شرکت برای بازارهای الکترونیکی B2B – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل اعتبار خرید شرکت برای بازارهای الکترونیکی B2B – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل اعتبار خرید شرکت برای بازارهای الکترونیکی B2B عنوان انگلیسی مقاله The trust model of enterprise purchasing for B2B e-marketplaces انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات دیجیتالی و جریان داشتن در سراسر زنجیره B2C/C2C – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات دیجیتالی و جریان داشتن در سراسر زنجیره B2C/C2C – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعات دیجیتالی در سراسر زنجیره B2C/C2C و نوآوریهای تکنولوژیکی در اکوسیستم های خدماتی جریان می یابد: یک چشم انداز منطقی غلبه خدمت عنوان انگلیسی مقاله Digital information flows across a B2C/C2C continuum and technological innovations in service ecosystems: A service-dominant logic perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای موثر بر مهندسی الزامات فناوری بلاک چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای موثر بر مهندسی الزامات فناوری بلاک چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه خطرات و معیارهای مؤثر بر مهندسی الزامات فناوری بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله Perspectives on risks and standards that affect the requirements engineering of blockchain technology انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نوآوری سازمانی و قابلیت های نوآوری فن آوری بر عملکرد شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نوآوری سازمانی و قابلیت های نوآوری فن آوری بر عملکرد شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات نوآوری سازمانی و قابلیت های نوآوری فن آوری بر عملکرد شرکت: شواهدی از شرکتها در دلتای رود مروارید چین عنوان انگلیسی مقاله Effects of organizational innovation and technological innovation capabilities on firm performance: evidence from firms in China’s Pearl River Delta انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثرات فن آوری های هوشمند در پویایی مشتری و تجربه مشتری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثرات فن آوری های هوشمند در پویایی مشتری و تجربه مشتری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی اثرات فن آوری های هوشمند در پویایی مشتری و تجربه مشتری عنوان انگلیسی مقاله Investigating the effects of smart technology on customer dynamics and customer experience انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع سازمانی در مدیریت استراتژیک تحت محیط VUCA – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع سازمانی در مدیریت استراتژیک تحت محیط VUCA – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اعمال تنوع سازمانی در مدیریت استراتژیک تحت محیط VUCA: شواهد از شرکت های با فناوری بالا در چین عنوان انگلیسی مقاله Applying Organizational Ambidexterity in strategic management under a “VUCA” environment: Evidence from high tech companies in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه […]