دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت مالی - صفحه 20 از 22 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های تعاونی اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های تعاونی اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های تعاونی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and financial performance in social cooperative enterprises انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات تاخیر گزارش مالی بر گزارش عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات تاخیر گزارش مالی بر گزارش عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات ویژگی های حاکمیت شرکتی و تاخیر گزارش مالی بر گزارش عملکرد مالی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Impact of corporate governance attributes and financial reporting lag on corporate financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه میان کشوری اقدمات و عملکرد سبز و عملکرد مالی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه میان کشوری اقدمات و عملکرد سبز و عملکرد مالی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه میان کشوری اقدمات سبز، عملکرد سبز و عملکرد مالی عنوان انگلیسی مقاله A cross-country comparison of green initiatives, green performance and financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت برنامه های وفاداری برای عملکرد عملیاتی و مالی هتل – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت برنامه های وفاداری برای عملکرد عملیاتی و مالی هتل – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت برنامه های وفاداری برای عملکرد عملیاتی و مالی هتل عنوان انگلیسی مقاله Do loyalty programs really matter for hotel operational and financial performance? انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای لحن و عملکرد مالی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای لحن و عملکرد مالی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای لحن و عملکرد مالی: شواهدی از مصر عنوان انگلیسی مقاله Tone disclosure and financial performance: evidence from Egypt انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Supply chain risk’s impact on corporate financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی: تحلیل داده های پانل در هتل های SME عنوان انگلیسی مقاله On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد محیطی و مالی. شواهد از تولیدات یونانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد محیطی و مالی. شواهد از تولیدات یونانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد محیطی و مالی. آیا پیروزی-پیروزی یا پیروزی-باخت وجود دارد؟ شواهد از تولیدات یونانی عنوان انگلیسی مقاله Environmental and financial performance. Is there a win-win or a win-loss situation? Evidence from the Greek manufacturing انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی: تاثیر بر تجربه مهمان و عملکرد مالی عنوان انگلیسی مقاله Small accommodation business growth in rural areas: Effects on guest experience and financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تولید کم سود، آسیب زیست محیطی و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تولید کم سود، آسیب زیست محیطی و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between lean manufacturing, environmental damage, and firm performance ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مدیریت و هزینه سرمایه گذاری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مدیریت و هزینه سرمایه گذاری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Management forecasts and the cost of equity capital: international evidence ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قوانین ورشکستگی بر آرمان های کارآفرینی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قوانین ورشکستگی بر آرمان های کارآفرینی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prospect theory and the effects of bankruptcy laws on entrepreneurial aspirations ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک سرمایه فکری به پیش بینی ورشکستگی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک سرمایه فکری به پیش بینی ورشکستگی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does intellectual capital help predict bankruptcy? ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه فکری به […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت مالی به زبان انگلیسی از مجلات ISI