دانلود رایگان مقاله ISI تعهد سازمانی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعهد سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان در صنعت تامین آب: مجموعه داده هایی از شرکت های دولتی ویتنامی عنوان انگلیسی مقاله Organizational commitment and its impact on employee performance in the water supply industry: Dataset from Vietnamese state-owned enterprises نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعهد سازمانی بر کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعهد سازمانی بر کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی اثر تعهد سازمانی بر کیفیت خدمات از طریق عدسی تعلق شغلی به عنوان واسط تعلق شغلی به عنوان میانجی و کار احساسی و جو سازمانی به عنوان تعدیل کننده عنوان انگلیسی مقاله Examining the influence of organizational commitment on service quality through the lens of job involvement as […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در رابطه با تفاوت های جنسیتی عنوان انگلیسی مقاله The impact of COVID-19 pandemic on employees organizational commitment and job satisfaction in reference to gender differences انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت کاری و تعهد سازمانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت کاری و تعهد سازمانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر منابع شغلی بر مشارکت کاری و تعهد سازمانی کارگران معدن پلاتین: یک مطالعه اکتشافی عنوان انگلیسی مقاله The influence of job resources on platinum mineworkers’ work engagement and organisational commitment: An explorative study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخلاق کاری و تعهد سازمانی به عنوان شرایط رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخلاق کاری و تعهد سازمانی به عنوان شرایط رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخلاق کاری و تعهد سازمانی به عنوان شرایط رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی: آیا کارگران شاغل قوانین اخلاقی را زیر پا می گذارند؟ عنوان انگلیسی مقاله Work ethic and organizational commitment as conditions of unethical pro‐organizational behavior: Do engaged workers break the ethical rules? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی عاطفی در مشارکتهای استراتژیک جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی عاطفی در مشارکتهای استراتژیک جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعهد سازمانی عاطفی در مشارکتهای استراتژیک جهانی: نقش بنیان های خرد سطح فردی و تحولات اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Affective organizational commitment in global strategic partnerships: The role of individual-level microfoundations and social change انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای تعهد سازمانی بین فراخوانی و دلبستگی شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای تعهد سازمانی بین فراخوانی و دلبستگی شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش واسطه ای تعهد سازمانی بین فراخوانی و دلبستگی شغلی پرستاران: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله The mediating role of organizational commitment between calling and work engagement of nurses: A cross-sectional study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج اشتراک دانش و بکارگیری دانش – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج اشتراک دانش و بکارگیری دانش – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترویج اشتراک دانش و بکارگیری دانش: تأثیر تعهد سازمانی و اعتماد عنوان انگلیسی مقاله Fostering knowledge sharing and knowledge utilization: The impact of organizational commitment and trust انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی خنثی سازی آسیب ارزش های شرکت های بزرگ توسط جهت گیری های فرهنگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی خنثی سازی آسیب ارزش های شرکت های بزرگ توسط جهت گیری های فرهنگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل نکردن به ادعا؟ چگونه جهت گیری های فرهنگی کشور میزبان ممکن است آسیب ناهماهنگی ارزش های شرکت های بزرگ را در شرکت های چند ملیتی خنثی کند عنوان انگلیسی مقاله Not walking the talk? How host country cultural orientations may buffer the damage of corporate values’ misalignment in […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر سازمان یادگیرنده و تعهد بر عملکرد سازمان تحقیقاتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر سازمان یادگیرنده و تعهد بر عملکرد سازمان تحقیقاتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل معادلات ساختاری برای ارزیابی تأثیر سازمان یادگیرنده و تعهد بر عملکرد سازمان های تحقیقاتی عنوان انگلیسی مقاله Structural equation model to assess the impact of learning organization and commitment on the performance of research organizations انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش رهبری تحول گرا در رابطه تعهد سازمانی مديران و کارکنان – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش رهبری تحول گرا در رابطه تعهد سازمانی مديران و کارکنان – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به اشتراک گذاری آتش؟ نقش تعدیل تناسب رهبری تحول گرا در رابطه بين تعهد سازمانی مديران و کارکنان عنوان انگلیسی مقاله Sharing The Fire? The Moderating Role Of Transformational Leadership Congruence On The Relationship Between Managers’ And Employees’ Organizational Commitment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تهدید بالقوه برای رعایت امنیت اطلاعات کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تهدید بالقوه برای رعایت امنیت اطلاعات کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سازندگان تکنولوژیست و استرس نقش به عنوان تهدید بالقوه برای رعایت امنیت اطلاعات کارکنان عنوان انگلیسی مقاله Examining technostress creators and role stress as potential threats to employees’ information security compliance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابعاد چندگانه هوش هیجانی و تاثیر آن ها بر تعهد سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابعاد چندگانه هوش هیجانی و تاثیر آن ها بر تعهد سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ابعاد چندگانه هوش هیجانی و تاثیر آن ها بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی عنوان انگلیسی مقاله Multiple dimensions of emotional intelligence and their impacts on organizational commitment and job performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

دانلود رایگان مقاله ISI تعهد سازمانی (Organizational Commitment) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده تعهد سازمانی اینجا کلیک نمایید.