دانلود رایگان مقاله ISI شرکت های تولیدی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت نقش سیستم اطلاعات منابع انسانی بر نتایج رفتاری کارکنان  – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت نقش سیستم اطلاعات منابع انسانی بر نتایج رفتاری کارکنان – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت نقش سیستم اطلاعات منابع انسانی بر نتایج رفتاری کارکنان شرکت های تولیدی منتخب در نیجریه عنوان انگلیسی مقاله Bolstering the role of human resource information system on employees’ behavioural outcomes of selected manufacturing firms in Nigeria نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های تولیدی بزرگ – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های تولیدی بزرگ – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب استراتژیک و حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های تولیدی بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Strategic choices and strategic management accounting in large manufacturing frms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مدیریت زنجیره تامین بر نوآوری های تکنولوژیکی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مدیریت زنجیره تامین بر نوآوری های تکنولوژیکی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات مدیریت زنجیره تامین بر نوآوری های تکنولوژیکی: نقش واسطه ای گوانگسی عنوان انگلیسی مقاله The effects of supply chain management on technological innovation: The mediating role of guanxi انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی در مدل سازی ورشکستگی شرکت های تولیدی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی در مدل سازی ورشکستگی شرکت های تولیدی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی خودکار و خوشه ای در مدل سازی ورشکستگی شرکت های تولیدی عنوان انگلیسی مقاله Spatial autocorrelation and clusters in modelling corporate bankruptcy of manufacturing firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصیص جریان نقدی شرکت های تولیدی داخلی در آفریقا – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصیص جریان نقدی شرکت های تولیدی داخلی در آفریقا – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخصیص جریان نقدی شرکت های تولیدی داخلی در آفریقا عنوان انگلیسی مقاله Allocation of internally generated corporate cash flow in Africa انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای ناب در شرکت های کوچک و متوسط – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای ناب در شرکت های کوچک و متوسط – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرای ناب در شرکت های کوچک و متوسط: مطالعه تجربی شرکت های تولیدی هندی عنوان انگلیسی مقاله Lean implementation in small- and medium-sized enterprises: An empirical study of Indian manufacturing firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل مدیریت فناوری در شرکت های تولید از بخش SME – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل مدیریت فناوری در شرکت های تولید از بخش SME – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Technology Management Using the Example of the Production Enterprise from the SME Sector ترجمه عنوان مقاله تجزیه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی ناب در شرکت های تولیدی در عربستان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی ناب در شرکت های تولیدی در عربستان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Lean implementation within manufacturing SMEs in Saudi Arabia: Organizational culture aspects ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی ناب در شرکت های تولیدی در عربستان سعودی: جنبه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مدیریت زنجیره تامین در عملکرد شرکت تولیدی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مدیریت زنجیره تامین در عملکرد شرکت تولیدی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of supply chain management practices on supply chain and manufacturing firms’ performance ترجمه عنوان مقاله تاثیر تمرین های مدیریت زنجیره تامین در زنجیره تامین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع شرکتی و عملکرد مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع شرکتی و عملکرد مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Firm Diversifcation and Financial Performance: Evidence from Manufacturing Firms Worldwide ترجمه عنوان مقاله تنوع شرکتی و عملکرد مالی: شرکت های تولیدی جهان گستر فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت در بخش B2B از طریق خدمات پرداخت به ازای استفاده – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت در بخش B2B از طریق خدمات پرداخت به ازای استفاده – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competing in business-to-business sectors through pay-per-use services ترجمه عنوان مقاله رقابت در بخش های B2B از طریق خدمات پرداخت به ازای استفاده فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک زنجیره تامین – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک زنجیره تامین – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supply chain risk management: manufacturing- and service-oriented firms ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک زنجیره تامین: شرکت های تولیدی و خدماتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه حسابداری مدیریت محیطی شرکت تولیدی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه حسابداری مدیریت محیطی شرکت تولیدی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms ترجمه عنوان مقاله  شیوه های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت های تولیدی متوسط کوچک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مدیریت مجله  کنفرانس جهانی […]

دانلود رایگان مقاله ISI شرکت های تولیدی (Production Companies) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات شرکت های تولیدی در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.