دانلود رایگان مقالات فصلی مدیریت - صفحه 2 از 2 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط تجارت به تجارت از طریق برند سازی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط تجارت به تجارت از طریق برند سازی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حفظ روابط تجارت به تجارت از طریق برند سازی عنوان انگلیسی مقاله Maintaining B2B Relationships through Branding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقالات فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمرینات مدیریت استراتژیک در آفریقا – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمرینات مدیریت استراتژیک در آفریقا – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمرینات مدیریت استراتژیک در آفریقا عنوان انگلیسی مقاله Strategic Management Practices in Africa انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقالات فصلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تجربیات احساسی گسسته برای مدیریت منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تجربیات احساسی گسسته برای مدیریت منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه تجربیات احساسی گسسته برای مدیریت منابع انسانی: ارتباط احساسات مثبت و منفی به HRM عنوان انگلیسی مقاله The Relevance of Discrete Emotional Experiences for Human Resource Management: Connecting Positive and Negative Emotions to HRM انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه مبتنی بر تعمیم پذیری در مدیریت منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه مبتنی بر تعمیم پذیری در مدیریت منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Building Generalizable Case-Based Theory in Human Resources Management ترجمه عنوان مقاله ایجاد نظریه مبتنی بر مورد تعمیم پذیری در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Transnational Corporate Social Responsibility: Fact, Fiction or Failure? ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی: واقعیت، داستان یا […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات حرفه ای بنگاه و نقش سرمایه فکری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات حرفه ای بنگاه و نقش سرمایه فکری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Customizing business-to-business (B2B) professional services: The role of intellectual capital and internal  social capital ترجمه عنوان مقاله  سفارشی کردن خدمات حرفه ای بنگاه به بنگاه (B2B): نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی درونی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله فصلی از کتاب (Book chapter) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقالات فصلی مدیریت (Chapter Item) به زبان انگلیسی از مجلات ISI