دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 35 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستیابی به فرهنگ سازمانی در نوآوری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستیابی به فرهنگ سازمانی در نوآوری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Similarities and differentiations at the level of the industries in acquiring an organizational culture in innovation ترجمه عنوان مقاله شباهت ها و تفاوت ها در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک فرهنگ سازمانی توسط هیئت علمی دانشکده داروسازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک فرهنگ سازمانی توسط هیئت علمی دانشکده داروسازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Perceptions of organizational culture and organizational citizenship by faculty in U.S. colleges and schools of pharmacy ترجمه عنوان مقاله درک فرهنگ و شهروندی سازمانی توسط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت تریاژ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت تریاژ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support system for triage management: A hybrid approach using rule-based reasoning and fuzzy logic ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت تریاژ: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تشخیص سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تشخیص سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A decision support system for detection of the renal cell cancer in the kidney ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تشخیص سرطان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک در کتب درسی حسابداری – اسپرینگر ۲۰۰۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک در کتب درسی حسابداری – اسپرینگر ۲۰۰۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۰۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparative Analysis of Strategic Management Accounting in German- and English-Language General Management Accounting Textbooks ترجمه عنوان مقاله آنالیز مقایسه ای حسابداری مدیریت استراتژیک در کتب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی: مزیت یا ضرر؟ – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی: مزیت یا ضرر؟ – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility: a boon or bane for innovative firms? ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی: یک مزیت یا ضرر و زیان برای شرکت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و مطالبات کارمند – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و مطالبات کارمند – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and employee’s desire: a social influence perspective ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و مطالبات کارمند: دیدگاه نفوذ اجتماعی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت های کشاورزی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت های کشاورزی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Perceptions of Agriculture and Food Corporate Social Responsibility ترجمه عنوان مقاله ادراک مسئولیت اجتماعی شرکت های کشاورزی و مواد غذایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت سرمایه داری خلاق – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت سرمایه داری خلاق – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competition and Corporate Social Responsibility under Creative Capitalism ترجمه عنوان مقاله رقابت و مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت سرمایه داری خلاق فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing whether corporate social responsibility influence corporate value ترجمه عنوان مقاله اثرگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ارزش شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های زنجیره تامین با مسئولیت اجتماعی شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های زنجیره تامین با مسئولیت اجتماعی شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supply chain models with corporate social responsibility ترجمه عنوان مقاله مدل های زنجیره تامین با مسئولیت اجتماعی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف یارانه دولتی و عملکرد شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف یارانه دولتی و عملکرد شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Purposes of government subsidy and firm performance ترجمه عنوان مقاله اهداف یارانه دولتی و عملکرد شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت علمی مدیریت استراتژیک در گردشگری – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت علمی مدیریت استراتژیک در گردشگری – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Scientific progress on strategic management in hospitality and tourism: a state-of-the-art ترجمه عنوان مقاله پیشرفت علمی مدیریت استراتژیک در زمینه مهمان پذیری و گردشگری فرمت مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر