دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 36 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع شرکتی و عملکرد مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع شرکتی و عملکرد مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Firm Diversifcation and Financial Performance: Evidence from Manufacturing Firms Worldwide ترجمه عنوان مقاله تنوع شرکتی و عملکرد مالی: شرکت های تولیدی جهان گستر فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاریابی اجتماعی و دخالت صنعت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاریابی اجتماعی و دخالت صنعت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social marketing strategy and industry involvement ترجمه عنوان مقاله استراتژی بازاریابی اجتماعی و دخالت صنعت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های حاکمیت شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های حاکمیت شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of corporate governance characteristics on strategic management accounting in Thailand ترجمه عنوان مقاله اثرگذاری ویژگی های حاکمیت شرکتی بر حسابداری مدیریت استراتژیک در تایلند فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های زنجیره تامین تولید کنندگان در اتیوپی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های زنجیره تامین تولید کنندگان در اتیوپی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supply chain strategies of manufacturers in Ethiopia ترجمه عنوان مقاله استراتژی های زنجیره تامین تولید کنندگان در اتیوپی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی طراحی زنجیره تامین برای افزایش انعطاف پذیری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی طراحی زنجیره تامین برای افزایش انعطاف پذیری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Aligning supply chain design for boosting resilience ترجمه عنوان مقاله هماهنگی طراحی زنجیره تامین برای افزایش انعطاف پذیری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت در بازار محصول، مالکیت دولتی، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت در بازار محصول، مالکیت دولتی، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Product market competition, state-ownership, corporate governance and firm performance ترجمه عنوان مقاله رقابت در بازار محصول، مالکیت دولتی، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم مدیریت توافقی با واقعیت ارزیابی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم مدیریت توافقی با واقعیت ارزیابی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Adaptive management intentions with a reality of evaluation: Getting science back into policy ترجمه عنوان مقاله مفهوم مدیریت توافقی با واقعیت ارزیابی: بازگشت علم به […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک صنعت پتاس در روسیه – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک صنعت پتاس در روسیه – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic management of the potash industry in Russia ترجمه عنوان مقاله مدیریت استراتژیک صنعت پتاس در روسیه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشتری استراتژیک با مشتریان ناامیدی گریز – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشتری استراتژیک با مشتریان ناامیدی گریز – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic Customer Behavior with Disappointment Aversion Customers and Two Alleviation Policies ترجمه عنوان مقاله رفتار مشتری استراتژیک با مشتریان ناامیدی گریز و دو سیاست تخفیف […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و انگیزه های مدیریت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و انگیزه های مدیریت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and management incentives: evidence from the Scandinavian countries ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و انگیزه های مدیریت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت های عملیاتی، بهره وری و عملکرد کسب و کار – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت های عملیاتی، بهره وری و عملکرد کسب و کار – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Operations capability, productivity and business performance: The moderating effect of environmental dynamism ترجمه عنوان مقاله قابلیت های عملیاتی، بهره وری و عملکرد کسب و کار: اثر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار در مدیریت اطلاعات پایداری آموزش عالی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار در مدیریت اطلاعات پایداری آموزش عالی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A business intelligence framework for sustainability information management in higher education ترجمه عنوان مقاله هوش کسب و کار در مدیریت اطلاعات پایداری آموزش عالی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب بررسی قابلیت همکاری در مدیریت بحران (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب بررسی قابلیت همکاری در مدیریت بحران (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A framework for interoperability assessment in crisis management ترجمه عنوان مقاله چارچوب بررسی قابلیت همکاری در مدیریت بحران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر