دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 37 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات مدیریت بحران نهایی نیاز به پیشروی دارد (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات مدیریت بحران نهایی نیاز به پیشروی دارد (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reflections to move forward: Where destination crisis management research needs to go ترجمه عنوان مقاله جایی که تحقیقات مدیریت بحران نهایی نیاز به پیشروی دارد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش رهبری در اجرای تولید ناب (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش رهبری در اجرای تولید ناب (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Role of Leadership in Implementing Lean Manufacturing ترجمه عنوان مقاله نقش رهبری در اجرای تولید ناب فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برونسپاری برون مرزی و عملکرد شرکت: اثرات تعدیل کننده (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برونسپاری برون مرزی و عملکرد شرکت: اثرات تعدیل کننده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Offshore outsourcing and firm performance: Moderating effects of size, growth and slack resources ترجمه عنوان مقاله برونسپاری برون مرزی و عملکرد شرکت: اثرات تعدیل کننده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Absorptive capacity and R&D outsourcing ترجمه عنوان مقاله ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ساختارهای مختلف قرارداد بر سرمایه گذاری IT در برون سپاری لجستیک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ساختارهای مختلف قرارداد بر سرمایه گذاری IT در برون سپاری لجستیک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of different contract structures on IT investment in logistics outsourcing ترجمه عنوان مقاله اثر ساختارهای مختلف قرارداد بر سرمایه گذاری IT در برون […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ریسک راهبردی برای برون سپاری فناوری اطلاعات در بیمارستان ها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ریسک راهبردی برای برون سپاری فناوری اطلاعات در بیمارستان ها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic risk analysis for information technology outsourcing in hospitals ترجمه عنوان مقاله تحلیل ریسک راهبردی برای برون سپاری فناوری اطلاعات در بیمارستان ها فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نامتقارنی شرکت و برون سپاری راهبردی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نامتقارنی شرکت و برون سپاری راهبردی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Firm-asymmetry and strategic outsourcing ترجمه عنوان مقاله نامتقارنی شرکت و برون سپاری راهبردی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های عملیاتی انعطاف پذیر برای نیروگاه های زغال سنگ و گاز CCS  (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های عملیاتی انعطاف پذیر برای نیروگاه های زغال سنگ و گاز CCS (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Flexible operation strategies for coal- and gas-CCS power stations under the UK and USA markets ترجمه عنوان مقاله استراتژی های عملیاتی انعطاف پذیر برای نیروگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی فناوری شرکتی و ارتباط آن با استراتژی شرکت در شرکت چندملیتی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی فناوری شرکتی و ارتباط آن با استراتژی شرکت در شرکت چندملیتی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate-level technology strategy and its linkage with corporate strategy in multi-business companies: IKCO case study ترجمه عنوان مقاله استراتژی فناوری شرکتی و ارتباط آن با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبردهای های سرمایه گذاری با تعادل دوباره: بازار ثانویه سوکوک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبردهای های سرمایه گذاری با تعادل دوباره: بازار ثانویه سوکوک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investment strategies with rebalancing: How could they serve Sukuk secondary market? ترجمه عنوان مقاله راهبردهای های سرمایه گذاری با تعادل دوباره فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود و زیان ساختمان های سبز: آنالیز تکافت روش های تحقیق (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود و زیان ساختمان های سبز: آنالیز تکافت روش های تحقیق (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cost-benefit prediction of green buildings: SWOT analysis of research methods and recent applications ترجمه عنوان مقاله پیش بینی سود و زیان ساختمان های سبز: آنالیز […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگزینی نیروی الکتریکی برای زغال سنگ در چین: آنالیز SWOT (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگزینی نیروی الکتریکی برای زغال سنگ در چین: آنالیز SWOT (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله  Electric power substitution for coal in China: Status quo and SWOT analysis ترجمه عنوان مقاله جایگزینی نیروی الکتریکی برای زغال سنگ در چین: آنالیز SWOT […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین استراتژی چشم انداز کاداستر  ۲۰۳۴ با تحلیل SWOT بر مبنای AHP (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین استراتژی چشم انداز کاداستر ۲۰۳۴ با تحلیل SWOT بر مبنای AHP (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determining strategies for the cadastre 2034 vision using an AHP-Based SWOT analysis: A case study for the turkish cadastral and land administration system ترجمه عنوان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر