دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 39 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت وابستگی پروژه در مدیریت پرتفوی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت وابستگی پروژه در مدیریت پرتفوی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Handling project dependencies in portfolio management ترجمه عنوان مقاله مدیریت وابستگی پروژه در مدیریت پرتفوی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مزایا و موانع در مدیریت پورتفوی پروژه تا موفقیت (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مزایا و موانع در مدیریت پورتفوی پروژه تا موفقیت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigating Association of Benefits and Barriers in Project Portfolio Management to Project Success ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباط مزایا و موانع در مدیریت پورتفوی پروژه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاریزما به عنوان نشانه: رهبری کاریزماتیک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاریزما به عنوان نشانه: رهبری کاریزماتیک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Charisma as signal: An evolutionary perspective on charismatic leadership ترجمه عنوان مقاله کاریزما به عنوان نشانه: یک چشم انداز تکاملی در رهبری کاریزماتیک فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک پذیری نوآوری های خدمات (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک پذیری نوآوری های خدمات (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Rethinking the effect of risk aversion on the benefits of service innovations in public administration agencies ترجمه عنوان مقاله بازخوانی تاثیر ریسک پذیری در مورد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات اداره امور عمومی در مقدونیه (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات اداره امور عمومی در مقدونیه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public administration reform in Macedonia ترجمه عنوان مقاله اصلاحات اداره امور عمومی در مقدونیه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت سبز پایدار (SGMS) – الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت سبز پایدار (SGMS) – الزویر

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable Green Management System (SGMS) – An integrated approach towards organisational sustainability ترجمه عنوان مقاله سیستم مدیریت سبز پایدار (SGMS) – یک رویکرد یکپارچه نسبت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران زن عاطفی: مدیریت گردشگری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران زن عاطفی: مدیریت گردشگری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ‘Emotional’ female managers: How gendered roles influence tourism management discourse ترجمه عنوان مقاله مدیران زن عاطفی: چگونه نقش های جنسیتی بر گفتمان مدیریت گردشگری تاثیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل داده مدیریت تغییر مهندسی از دید کیفیت اطلاعات (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل داده مدیریت تغییر مهندسی از دید کیفیت اطلاعات (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Engineering Change Management Data Analysis from the Perspective of Information Quality ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل داده های مدیریت تغییر مهندسی از دیدگاه کیفیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری در مدیریت تغییر برای تحول اکو دیزاین (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری در مدیریت تغییر برای تحول اکو دیزاین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reviews, action and learning on change management for ecodesign transition ترجمه عنوان مقاله بررسی، عمل و یادگیری در مدیریت تغییر برای تحول اکو دیزاین فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تغییر در طراحی مجدد بخش آموزش حرفه ای (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تغییر در طراحی مجدد بخش آموزش حرفه ای (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using Change Management to Redesign Oman׳s Health Professions Education Sector ترجمه عنوان مقاله استفاده از مدیریت تغییر برای طراحی مجدد بخش آموزش حرفه ای در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تغییر برای متخصصان رادیولوژی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تغییر برای متخصصان رادیولوژی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Change Management for Radiologists ترجمه عنوان مقاله مدیریت تغییر برای متخصصان رادیولوژی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی، مدیریت گرایش های مرتبط رادیولوژی، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و جانشینی خانواده (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و جانشینی خانواده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and family succession: New evidence from Taiwan ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و جانشینی خانواده: شواهد جدید از تایوان فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و نخبگان (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و نخبگان (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and elites ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و نخبگان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد، مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت استراتژیک […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر