دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 41 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی مصرف کننده با  برند فروشگاه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی مصرف کننده با برند فروشگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Consumer identification with store brands: Differences between consumers according to their brand loyalty ترجمه عنوان مقاله  شناسایی مصرف کننده با استفاه از برندهای فروشگاه: تفاوت بین مصرف‌ کنندگان بر اساس وفاداری آنها به برند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۶ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر منفی شخصیت ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر منفی شخصیت ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The negative impact of chameleon-inducing personalities on employees’ ethical work intentions: The mediating role of Machiavellianism ترجمه عنوان مقاله  تاثیر منفی شخصیت های ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان: نقش واسطه ای ماکیاولیانیسم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم آفرینی ارزش مشتری با محک زنی منابع بازاریابی  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم آفرینی ارزش مشتری با محک زنی منابع بازاریابی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value ترجمه عنوان مقاله  استفاده از طرح اولیه و محک زنی برای تعیین و تشخیص منابع بازاریابی برای کمک به هم آفرینی ارزش مشتری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه عملکرد ارائه دهندگان محتوای دیجیتال با راهبرد های مختلف قیمت گذاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه عملکرد ارائه دهندگان محتوای دیجیتال با راهبرد های مختلف قیمت گذاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Efficiency comparison of digital content providers with different pricing strategies ترجمه عنوان مقاله  مقایسه کارایی ارائه دهندگان محتوای دیجیتال با استراتژی های مختلف قیمت گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهمگونی فروشندگان و تفاوت در راهبرد قیمت گذاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهمگونی فروشندگان و تفاوت در راهبرد قیمت گذاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Heterogeneity of sellers in housing market: Difference in pricing strategies ترجمه عنوان مقاله  عدم تجانس فروشندگان در بازار مسکن: تفاوت در استراتژی های قیمت گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت گذاری اطلاعات بر مبنای کیفیت داده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت گذاری اطلاعات بر مبنای کیفیت داده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Data pricing strategy based on data quality ترجمه عنوان مقاله  استراتژی قیمت گذاری اطلاعات بر اساس کیفیت داده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  کامپیوتر و مهندسی صنایع – Computers & Industrial […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت توسط اپراتور تور آلمان و بریتانیا در مالورکا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت توسط اپراتور تور آلمان و بریتانیا در مالورکا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Price strategies by German and British tour operators in Mallorca ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های قیمت توسط اپراتور تور آلمان و بریتانیا در مالورکا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و  گردشگری و توریسم گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه زمانی سرویس راهبرد رقابتی سودآور است؟ ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه زمانی سرویس راهبرد رقابتی سودآور است؟ ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When is servitization a profitable competitive strategy? ترجمه عنوان مقاله  چه زمانی خدمات یک استراتژی رقابتی سودآور است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت استراتژیک مجله  مجله بین المللی اقتصاد تولید – Int. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای راهبرد رقابتی در گرایش بین المللی کارآفرینی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای راهبرد رقابتی در گرایش بین المللی کارآفرینی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The mediating role of competitive strategy in international entrepreneurial orientation ترجمه عنوان مقاله  نقش میانجیگری استراتژی رقابتی در جهت گیری بین المللی کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی، مدیریت استراتژیک و کارآفرینی مجله  مجله تحقیقات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص راهبردهای رقابتی برای هر مرحله از سیکل عمر نهایی اینترمدال ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص راهبردهای رقابتی برای هر مرحله از سیکل عمر نهایی اینترمدال ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying competitive strategies for each phase of the intermodal terminal life cycle ترجمه عنوان مقاله  شناسایی استراتژی های رقابتی برای هر مرحله از چرخه عمر پایانی اینترمدال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر راهبرد رقابتی شرکت کوچک بر مشارکت اجتماعی و محیطی آنها ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر راهبرد رقابتی شرکت کوچک بر مشارکت اجتماعی و محیطی آنها ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله The effect of small firms’ competitive strategies on their community and environmental engagement ترجمه عنوان مقاله  تاثیر استراتژی های رقابتی شرکت های کوچک بر روی مشارکت اجتماعی و محیطی آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورنمای زنجیره تامین در راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت زنجیره تامین سبز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورنمای زنجیره تامین در راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت زنجیره تامین سبز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Supply chain perspective on competitive strategies and green supply chain management strategies ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز زنجیره تامین در استراتژی های رقابتی و استراتژی های مدیریت زنجیره تامین سبز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکره بندی گرایش کارآفرینی و راهبرد رقابتی جهت کارایی بالا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکره بندی گرایش کارآفرینی و راهبرد رقابتی جهت کارایی بالا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Configurations of entrepreneurial orientation and competitive strategy for high performance ترجمه عنوان مقاله  پیکره بندی جهت گیری کارآفرینی و استراتژی رقابتی برای عملکرد بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت استراتژیک مجله  مجله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر