دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 40 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهانی سازی و تکامل حاکمیت شرکتی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهانی سازی و تکامل حاکمیت شرکتی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Globalization and the Evolution of Corporate Governance ترجمه عنوان مقاله جهانی سازی و تکامل حاکمیت شرکتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد، مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساماندهی دانش برای رقابت با تاثیرات برنامه های توسعه ظرفیت (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساماندهی دانش برای رقابت با تاثیرات برنامه های توسعه ظرفیت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizing knowledge to compete Impacts of capacity building programs on firm organization ترجمه عنوان مقاله ساماندهی دانش برای رقابت با تاثیرات برنامه های توسعه ظرفیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت کارشناسان هسته ای از تصمیم گیری برای محافظت از جمعیت (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت کارشناسان هسته ای از تصمیم گیری برای محافظت از جمعیت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analyzing nuclear expertise support to population protection decision making process during nuclear emergencies ترجمه عنوان مقاله بررسی حمایت کارشناسان هسته ای از فرایند تصمیم گیری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Driving Effect of Technology Innovation on Energy Utilization Efficiency in Strategic Emerging Industries ترجمه عنوان مقاله نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای پیاده سازی راهبردهای توسعه اکو صنعتی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای پیاده سازی راهبردهای توسعه اکو صنعتی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Co-benefits accounting for the implementation of eco-industrial development strategies in the scale of industrial park based on emergy analysis ترجمه عنوان مقاله توجیه مزایای مشترک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بوم شناسی صنعتی و مدیریت راهبردی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بوم شناسی صنعتی و مدیریت راهبردی (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using industrial ecology and strategic management concepts to pursue the Sustainable Development Goals ترجمه عنوان مقاله به کار گیری بوم شناسی صنعتی و مفاهیم مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه منابع انسانی در پروژه ERP ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه منابع انسانی در پروژه ERP ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Balancing the Costs of Human Resources on an ERP Project ترجمه عنوان مقاله  بهینه سازی هزینه منابع انسانی در پروژه های ERP فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices (SHRPs) ترجمه عنوان مقاله  بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش: نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک (SHRP) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد روش AHP در آنالیز استراتژیک بیرونی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد روش AHP در آنالیز استراتژیک بیرونی ( الزویر )

  مشخصات مقاله  عنوان مقاله  Application of AHP method in external strategic analysis of the selected organization ترجمه عنوان مقاله  کاربرد روشAHP در تجزیه و تحلیل استراتژیک بیرونی در سازمان منتخب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹  صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت پذیری جهانی با مدیریت استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت پذیری جهانی با مدیریت استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic management in universities as a factor of their global competitiveness ترجمه عنوان مقاله  مدیریت استراتژیک در دانشگاه ها به عنوان عاملی برای رقابت پذیری جهانی آن ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۶ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم تربیتی گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت مشتریان از کیفیت خدمات در رستوران ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت مشتریان از کیفیت خدمات در رستوران ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Revisiting customers’ perception of service quality in fast food restaurants ترجمه عنوان مقاله  بازنگری برداشت مشتریان از کیفیت خدمات در رستوران های فست فود فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک و بازاریابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت کیفیت مراقبت بهداشتی با مدل ۳-E ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت کیفیت مراقبت بهداشتی با مدل ۳-E ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A healthcare quality management system underpinning the 3-E model and its application in a new tertiary hospital in Australia ترجمه عنوان مقاله  یک سیستم مدیریت کیفیت مراقبت های بهداشتی با استفاده از مدل ۳-E و کاربرد آن در یک بیمارستان جدید و عالی در استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی در تجارت جزئی مدل AIDA ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی در تجارت جزئی مدل AIDA ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic Use of Social Media for Small Business Based on the AIDA Model ترجمه عنوان مقاله  استفاده استراتژیکی از رسانه اجتماعی در تجارت های جزئی بر پایه مدل AIDA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم ارتباطات اجتماعی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر