دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 38 از 45 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش B2b (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش B2b (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media use in B2b sales and its impact on competitive intelligence collection and adaptive selling: Examining the role of learning orientation as an enabler […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات دانشگاه و صنعت: انتقال سرمایه فکری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات دانشگاه و صنعت: انتقال سرمایه فکری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Aligning university–industry interactions: The role of boundary spanning in intellectual capital transfer ترجمه عنوان مقاله توازن تعاملات دانشگاه و صنعت: نقش مرز گستری در انتقال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جوامع مبارزه با جرایم دیجیتالی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جوامع مبارزه با جرایم دیجیتالی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digitally enabled crime-fighting communities: Harnessing the boundary spanning competence of social media for civic engagement ترجمه عنوان مقاله جوامع مبارزه با جرایم دیجیتالی: مهار شایستگی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان و تعریف مرز گستری سازمان (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان و تعریف مرز گستری سازمان (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Women and inter-organizational boundary spanning: A way into upper management? ترجمه عنوان مقاله زنان و تعریف مرز گستری سازمان: راه برای مدیریت بالاتر؟ فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت وابستگی پروژه در مدیریت پرتفوی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت وابستگی پروژه در مدیریت پرتفوی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Handling project dependencies in portfolio management ترجمه عنوان مقاله مدیریت وابستگی پروژه در مدیریت پرتفوی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مزایا و موانع در مدیریت پورتفوی پروژه تا موفقیت (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مزایا و موانع در مدیریت پورتفوی پروژه تا موفقیت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigating Association of Benefits and Barriers in Project Portfolio Management to Project Success ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباط مزایا و موانع در مدیریت پورتفوی پروژه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاریزما به عنوان نشانه: رهبری کاریزماتیک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاریزما به عنوان نشانه: رهبری کاریزماتیک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Charisma as signal: An evolutionary perspective on charismatic leadership ترجمه عنوان مقاله کاریزما به عنوان نشانه: یک چشم انداز تکاملی در رهبری کاریزماتیک فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک پذیری نوآوری های خدمات (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک پذیری نوآوری های خدمات (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Rethinking the effect of risk aversion on the benefits of service innovations in public administration agencies ترجمه عنوان مقاله بازخوانی تاثیر ریسک پذیری در مورد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات اداره امور عمومی در مقدونیه (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات اداره امور عمومی در مقدونیه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public administration reform in Macedonia ترجمه عنوان مقاله اصلاحات اداره امور عمومی در مقدونیه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت سبز پایدار (SGMS) – الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت سبز پایدار (SGMS) – الزویر

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable Green Management System (SGMS) – An integrated approach towards organisational sustainability ترجمه عنوان مقاله سیستم مدیریت سبز پایدار (SGMS) – یک رویکرد یکپارچه نسبت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران زن عاطفی: مدیریت گردشگری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران زن عاطفی: مدیریت گردشگری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ‘Emotional’ female managers: How gendered roles influence tourism management discourse ترجمه عنوان مقاله مدیران زن عاطفی: چگونه نقش های جنسیتی بر گفتمان مدیریت گردشگری تاثیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل داده مدیریت تغییر مهندسی از دید کیفیت اطلاعات (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل داده مدیریت تغییر مهندسی از دید کیفیت اطلاعات (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Engineering Change Management Data Analysis from the Perspective of Information Quality ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل داده های مدیریت تغییر مهندسی از دیدگاه کیفیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری در مدیریت تغییر برای تحول اکو دیزاین (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری در مدیریت تغییر برای تحول اکو دیزاین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reviews, action and learning on change management for ecodesign transition ترجمه عنوان مقاله بررسی، عمل و یادگیری در مدیریت تغییر برای تحول اکو دیزاین فرمت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر