دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 38 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکافت صنعت کشتی سازی توسط چشم سوم (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکافت صنعت کشتی سازی توسط چشم سوم (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله SWOT Analysis of China Shipbuilding Industry by Third Eyes ترجمه عنوان مقاله تحلیل تکافت صنعت کشتی سازی توسط چشم سوم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تکافت بر اساس ANP و تاپسیس فازی برای برنامه ریزی انرژی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تکافت بر اساس ANP و تاپسیس فازی برای برنامه ریزی انرژی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An ANP and fuzzy TOPSIS-based SWOT analysis for Turkey’s energy planning ترجمه عنوان مقاله آنالیز تکافت بر اساس ANP و تاپسیس فازی برای برنامه ریزی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد آنالیز تکافت پيشرفته در مديريت عمومی تکنولوژی در آينده (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد آنالیز تکافت پيشرفته در مديريت عمومی تکنولوژی در آينده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Application of Enhanced SWOT Analysis in the Future-oriented Public Management of Technology ترجمه عنوان مقاله کاربرد آنالیز تکافت پيشرفته در مديريت عمومی تکنولوژی در آينده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در افزایش راندمان کاربردی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در افزایش راندمان کاربردی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enterprise resource planning (ERP) in improving operational efficiency: Case study ترجمه عنوان مقاله مطالعه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در افزایش راندمان کاربردی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نگهداری درمانگاه ها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نگهداری درمانگاه ها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enterprise resource planning system for performance-based-maintenance of clinics ترجمه عنوان مقاله سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نگهداری درمانگاه ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی استراتژیک و طبقه بندی موسسات آموزش عالی چین (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی استراتژیک و طبقه بندی موسسات آموزش عالی چین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic planning and the stratification of Chinese higher education institutions ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی استراتژیک و طبقه بندی موسسات آموزش عالی چین فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشست یک تقویت کننده مثبت؟ (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشست یک تقویت کننده مثبت؟ (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Meetings as a positive boost? How and when meeting satisfaction impacts employee empowerment ترجمه عنوان مقاله شست یک تقویت کننده مثبت؟ چگونه و چه زمانی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده سازمان ها از مدیریت ریسک به منظور رفع خطرات رسانه اجتماعی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده سازمان ها از مدیریت ریسک به منظور رفع خطرات رسانه اجتماعی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Do organizations use a formalized risk management process to address social media risk? ترجمه عنوان مقاله آیا سازمان ها از فرایند مدیریت ریسک صورت گرفته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلابی در خرید تلفن همراه: فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلابی در خرید تلفن همراه: فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The mobile shopping revolution: Redefining the consumer decision process ترجمه عنوان مقاله انقلابی در خرید تلفن همراه: تعریف مجدد فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش B2b (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش B2b (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media use in B2b sales and its impact on competitive intelligence collection and adaptive selling: Examining the role of learning orientation as an enabler […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات دانشگاه و صنعت: انتقال سرمایه فکری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات دانشگاه و صنعت: انتقال سرمایه فکری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Aligning university–industry interactions: The role of boundary spanning in intellectual capital transfer ترجمه عنوان مقاله توازن تعاملات دانشگاه و صنعت: نقش مرز گستری در انتقال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جوامع مبارزه با جرایم دیجیتالی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جوامع مبارزه با جرایم دیجیتالی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digitally enabled crime-fighting communities: Harnessing the boundary spanning competence of social media for civic engagement ترجمه عنوان مقاله جوامع مبارزه با جرایم دیجیتالی: مهار شایستگی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان و تعریف مرز گستری سازمان (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان و تعریف مرز گستری سازمان (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Women and inter-organizational boundary spanning: A way into upper management? ترجمه عنوان مقاله زنان و تعریف مرز گستری سازمان: راه برای مدیریت بالاتر؟ فرمت مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر