دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی رسانه های اجتماعی به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی در برند های لوکس – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی در برند های لوکس – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media marketing in luxury brands: A systematic literature review and implications for management research ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه های اجتماعی در برند های لوکس: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of perceived social media marketing activities on brand loyalty The mediation effect of brand and value consciousness ترجمه عنوان مقاله اثر فعالیت بازاریابی رسانه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و تصمیم گیری در بازاریابی رسانه های اجتماعی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و تصمیم گیری در بازاریابی رسانه های اجتماعی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation and decision making in social media marketing ترجمه عنوان مقاله ارزیابی و تصمیم گیری در بازاریابی رسانه های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه اجتماعی هتل – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه اجتماعی هتل – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hotel social media marketing: a study on message strategy and its effectiveness ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه اجتماعی هتل: مطالعه استراتژی پیام و اثر بخشی آن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرپذیری رسانه بازاریابی توسط رسانه اجتماعی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرپذیری رسانه بازاریابی توسط رسانه اجتماعی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How Social Media Will Impact Marketing Media ترجمه عنوان مقاله تاثیرپذیری رسانه بازاریابی توسط رسانه اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بخش پنهان بازاریابی رسانه های اجتماعی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بخش پنهان بازاریابی رسانه های اجتماعی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shadow Side of Social Media Marketing: A User’s Perspective ترجمه عنوان مقاله بخش پنهان بازاریابی رسانه های اجتماعی: دیدگاه یک کاربر فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Media Marketing: Evolution and Change ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه های اجتماعی: تکامل و تغییر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار برند رسانه اجتماعی در شرکت B2B – امرالد ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار برند رسانه اجتماعی در شرکت B2B – امرالد ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media brand building strategies in B2B companies ترجمه عنوان مقاله استراتژی های ساختار برند رسانه های اجتماعی در شرکت های B2B فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در بازاریابی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در بازاریابی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media in marketing: A review and analysis of the existing literature ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی در بازاریابی: بررسی و تجزیه و تحلیل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی استراتژیک – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی استراتژیک – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Elements of strategic social media marketing: A holistic framework ترجمه عنوان مقاله عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی استراتژیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رغبت مصرف کنندگان بر میکروبلاگ های برند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رغبت مصرف کنندگان بر میکروبلاگ های برند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Can consumers be persuaded on brand microblogs? An empirical study ترجمه عنوان مقاله آیا مصرف کنندگان می توانند بر میکروبلاگ های برند ترغیب شوند؟ یک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش B2b (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش B2b (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media use in B2b sales and its impact on competitive intelligence collection and adaptive selling: Examining the role of learning orientation as an enabler […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی برای CRM و عملکرد کسب و کار (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی برای CRM و عملکرد کسب و کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media use for CRM and business performance satisfaction: The moderating roles of social skills and social media sales intensity ترجمه عنوان مقاله استفاده از […]

دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی رسانه های اجتماعی (Social Media Marketing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف بازاریابی رسانه های اجتماعی: بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، افزایش ترافیک یا ورودی وب سایت یا کسب توجه به یک موضوع از طریق رسانه‌های اجتماعی است. برنامه‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی معمولاً تمرکز بر تلاش برای ایجاد محتوایی دارند که بواسطه آن بتوانند توجه مخاطبین را در آن پلتفرم‌ها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراک‌گذاری آن در بین رسانه‌های اجتماعی کنند. تبلیغ دهان به دهان الکترونیکی (eWoM) منجر شده اشاره به هرگونه اظهارنظری دارد که مصرف‌کنندگان از طریق اینترنت (به عنوان مثال وب سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی، پیام‌های فوری، فیدهای خبری) در رابطه با یک رخداد، کالا، خدمات، برند یا شرکت به اشتراک می‌گذارند. زمانی که پیام اشاره شده از کاربری به کاربر دیگر پخش و برفرض پیچیده شود، چون از یک منبع شخص ثالت و موثق می‌آید، نتیجه آن شکل‌گیری نوعی بازاریابی در رسانه به دست آورده شده در عوض رسانه پولی، است.
رشته های مرتبط: مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازاریابی رسانه های اجتماعی اینجا کلیک نمایید.