دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی رسانه های اجتماعی به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی و بازاریابی موبایل در خرید صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی و بازاریابی موبایل در خرید صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digital, Social Media, and Mobile Marketing in industrial buying: Still in need of customer segmentation? Empirical evidence from Poland and Germany ترجمه عنوان مقاله دیجیتال، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه اجتماعی B2B، B2C و مدل های تجاری ترکیبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه اجتماعی B2B، B2C و مدل های تجاری ترکیبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A comparison of social media marketing between B2B, B2C and mixed business models ترجمه عنوان مقاله مقایسه بازاریابی رسانه های اجتماعی بین B2B، B2C و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات منفی بازاریابی رسانه های اجتماعی بر درک ارزش برندهای مد لوکس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات منفی بازاریابی رسانه های اجتماعی بر درک ارزش برندهای مد لوکس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات منفی بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی درک ارزش برندهای مد لوکس عنوان انگلیسی مقاله “You are too friendly!” The negative effects of social media marketing on value perceptions of luxury fashion brands انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی مشارکت رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی مشارکت رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی مشارکت رسانه های اجتماعی: بررسی بازاریابی و رابط های تحقیق و توسعه در صنعت ساخت عنوان انگلیسی مقاله Social media engagement strategy: Investigation of marketing and R&D interfaces in manufacturing industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های بازاریابی شرکت در بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های بازاریابی شرکت در بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا تلاش های بازاریابی شرکت در بازاریابی رسانه های اجتماعی به دست می آید؟ آنالیز شبه تجربی محصولات گردشگری عنوان انگلیسی مقاله Will firm’s marketing efforts on owned social media payoff? A quasi-experimental analysis of tourism products انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایگاه های ارزیابی در صنعت خرده فروشی آنلاین- الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایگاه های ارزیابی در صنعت خرده فروشی آنلاین- الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه پایگاه ها و هدایت کنندگان ارزیابی در صنعت خرده فروشی آنلاین در طول زمان عنوان انگلیسی مقاله The development over time of valuation bases and drivers in the online retail industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انواع رابطه بر تعامل فرا اجتماعی مشتریان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انواع رابطه بر تعامل فرا اجتماعی مشتریان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات انواع رابطه بر تعامل فرا اجتماعی مشتریان: ارتقاء بازاریابی رابطه ای در رسانه اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Effects of relationship types on customers’ parasocial interactions: Promoting relationship marketing in social media انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان توانایی رسانه های اجتماعی در بازاریابی B2B – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان توانایی رسانه های اجتماعی در بازاریابی B2B – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media capability in B2B marketing: toward a definition and a research model ترجمه عنوان مقاله میزان توانایی رسانه های اجتماعی در بازاریابی B2B فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های اجتماعی بر ارزیابی کسب و کار – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های اجتماعی بر ارزیابی کسب و کار – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Media Impact on Business Evaluation ترجمه عنوان مقاله تاثیر رسانه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاریابی رسانه ای اجتماعی موثر – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاریابی رسانه ای اجتماعی موثر – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی موثر: فیس بوک به عنوان یک فرصت برای دانشگاه ها عنوان انگلیسی مقاله Effective social media marketing strategy: Facebook as an opportunity for universities انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص اسپم ها در بازاریابی توییتر – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص اسپم ها در بازاریابی توییتر – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص اسپم ها در بازاریابی توییتر: رویکرد ترکیبی با استفاده از تحلیل رسانه های اجتماعی و محاسبات الهام گرفته از فرآیند زیستی عنوان انگلیسی مقاله Detection of Spammers in Twitter marketing: A Hybrid Approach Using Social Media Analytics and Bio Inspired Computing انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رهبران برای ترویج ارزش محصولات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رهبران برای ترویج ارزش محصولات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using online opinion leaders to promote the hedonic and utilitarian value of products and services ترجمه عنوان مقاله استفاده از رهبران عقیده آنلاین برای ترویج […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی در خدمات B2B – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی در خدمات B2B – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insights on the adoption of social media marketing in B2B services ترجمه عنوان مقاله بینش ها در مورد پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی در خدمات B2B […]

دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی رسانه های اجتماعی (Social Media Marketing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف بازاریابی رسانه های اجتماعی: بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، افزایش ترافیک یا ورودی وب سایت یا کسب توجه به یک موضوع از طریق رسانه‌های اجتماعی است. برنامه‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی معمولاً تمرکز بر تلاش برای ایجاد محتوایی دارند که بواسطه آن بتوانند توجه مخاطبین را در آن پلتفرم‌ها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراک‌گذاری آن در بین رسانه‌های اجتماعی کنند. تبلیغ دهان به دهان الکترونیکی (eWoM) منجر شده اشاره به هرگونه اظهارنظری دارد که مصرف‌کنندگان از طریق اینترنت (به عنوان مثال وب سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی، پیام‌های فوری، فیدهای خبری) در رابطه با یک رخداد، کالا، خدمات، برند یا شرکت به اشتراک می‌گذارند. زمانی که پیام اشاره شده از کاربری به کاربر دیگر پخش و برفرض پیچیده شود، چون از یک منبع شخص ثالت و موثق می‌آید، نتیجه آن شکل‌گیری نوعی بازاریابی در رسانه به دست آورده شده در عوض رسانه پولی، است.
رشته های مرتبط: مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازاریابی رسانه های اجتماعی اینجا کلیک نمایید.