دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت ریسک به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت ریسک (Risk Management) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

تعریف مدیریت ریسک: مدیریت خطر یا مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌ های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک اینجا کلیک نمایید.