دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت صنعتی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مدیریت زنجیره تامین سبز و صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مدیریت زنجیره تامین سبز و صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند بین صنعت ۴٫۰ و مدیریت زنجیره تامین سبز: شواهدی از صنعت خودرو عنوان انگلیسی مقاله Link between Industry 4.0 and green supply chain management: Evidence from the automotive industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مبنی بر ابر و لبه برای اینترنت اشیای صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مبنی بر ابر و لبه برای اینترنت اشیای صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) مبنی بر ابر و لبه برای اینترنت اشیای صنعتی و کارخانه هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Cloud- and Edge-based ERP systems for Industrial Internet of Things and Smart Factory انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک اختلال در زنجیره تامین به دلیل شیوع کووید ۱۹ – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک اختلال در زنجیره تامین به دلیل شیوع کووید ۱۹ – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی خطر اختلال در زنجیره تامین به دلیل کووید ۱۹ با VIKORSort فازی عنوان انگلیسی مقاله Assessing risk of supply chain disruption due to COVID-19 with fuzzy VIKORSort نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و توسعه سیستم کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و توسعه سیستم کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و توسعه سیستم های کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی چهارم: یک روش شناسی و مورد مطالعه عنوان انگلیسی مقاله Designing and developing smart production planning and control systems in the industry 4.0 era: a methodology and case study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ۴٫۰ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ۴٫۰ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش عملکرد زنجیره تامین ۴٫۰: مرور مطالعات پیشین اصولی، توسعه چارچوب و شواهد تجربی عنوان انگلیسی مقاله Supply Chain 4.0 performance measurement: A systematic literature review, framework development, and empirical evidence نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

پایان نامه انگلیسی فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین: عملکرد و دیدگاه مدیریت ریسک عنوان انگلیسی پایان نامه BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: PERFORMANCE AND RISK MANAGEMENT PERSPECTIVE سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۲۲ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب مشاور – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب مشاور – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب مشاور در پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی عنوان انگلیسی مقاله A hybrid multi criteria decision making approach for consultant selection problem in ERP project انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور اصولی پایداری اجتماعی هوش مصنوعی در طراحی محصول – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور اصولی پایداری اجتماعی هوش مصنوعی در طراحی محصول – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور اصولی پایداری اجتماعی هوش مصنوعی در طراحی محصول عنوان انگلیسی مقاله A Systematic Review on Social Sustainability of Artificial Intelligence in Product Design انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۹ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گستردگی سیستم های تفکر در مدیریت زنجیره تامین – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گستردگی سیستم های تفکر در مدیریت زنجیره تامین – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گستردگی سیستم های تفکر در مدیریت زنجیره تامین: یک مرور اصولی مطالعات پیشین عنوان انگلیسی مقاله The Prevalence of Systems Thinking in Supply Chain Management: a Systematic Literature Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه مدل بازی اشتراک گذاری اطلاعات تجارت الکترونیک در یک زنجیره تامین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه مدل بازی اشتراک گذاری اطلاعات تجارت الکترونیک در یک زنجیره تامین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه مدل بازی اشتراک گذاری اطلاعات تجارت الکترونیک در یک زنجیره تامین محصولات کشاورزی مبتنی بر کلان داده های فازی و LSGDM عنوان انگلیسی مقاله Study of the Game Model of E-Commerce Information Sharing in an Agricultural Product Supply Chain based on fuzzy big data and LSGDM انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی شرکتی و ارزش شرکت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی شرکتی و ارزش شرکت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیت های داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از رشد اشتراکی در زنجیره تامین عنوان انگلیسی مقاله Internal and external corporate social responsibility activities and firm value: Evidence from the shared growth in the supply chain انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری بلاک چین برای ایجاد ارتباط میان اعتماد، قابلیت ردیابی و شفافیت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری بلاک چین برای ایجاد ارتباط میان اعتماد، قابلیت ردیابی و شفافیت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری بلاک چین برای ایجاد ارتباط میان اعتماد، قابلیت ردیابی و شفافیت در زنجیره تامین چرخشی عنوان انگلیسی مقاله Blockchain technology for bridging trust, traceability and transparency in circular supply chain انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر پویا (LCA) ادغام فهرست طول عمر و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)- الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر پویا (LCA) ادغام فهرست طول عمر و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)- الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه عمر پویا (LCA) ادغام فهرست طول عمر و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در یک محیط انقلاب صنعتی چهارم عنوان انگلیسی مقاله Dynamic life cycle assessment (LCA) integrating life cycle inventory (LCI) and Enterprise resource planning (ERP) in an industry 4.0 environment انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت صنعتی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر