دانلود رایگان مقاله ISI کارآفرینی به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 14 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کارآفرینان در پیشرفت مقاصد روستایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کارآفرینان در پیشرفت مقاصد روستایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله عنوان مقاله The roles of social entrepreneurs in rural destination development ترجمه عنوان مقاله نقش کارآفرینان اجتماعی در پیشرفت مقاصد روستایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ عنوان انگلیسی مقاله Debt financing, survival, and growth of start-up firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی: تاثیرات کارآفرینی سازمانی عنوان انگلیسی مقاله The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی زنان: مدل رابط کسب و کار خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی زنان: مدل رابط کسب و کار خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR عنوان انگلیسی مقاله Women’s entrepreneurship: A model […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری برند در بازاریابی کسب و کار به کسب و کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری برند در بازاریابی کسب و کار به کسب و کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود عملکرد شرکت: نقش جهت گیری برند در بازاریابی کسب و کار به کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله Enhancing firm performance: The role of brand orientation in business-to-business marketing انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال: رویکردهای استارت اپ ناب عنوان انگلیسی مقاله Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های زنان کارآفرین در کشورهای در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های زنان کارآفرین در کشورهای در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR عنوان انگلیسی مقاله Constraints faced by women entrepreneurs […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کارآفرینی و مدیریت دانش بر تولید پاک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کارآفرینی و مدیریت دانش بر تولید پاک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۵٫۳۳۸ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۱۳۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر صنعت و محیط بازار هدف به رهبری کارآفرینی در ادغام و اکتساب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر صنعت و محیط بازار هدف به رهبری کارآفرینی در ادغام و اکتساب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر صنعت و محیط بازار هدف به رهبری کارآفرینی در ادغام و اکتساب عنوان انگلیسی مقاله The impact of industry-wide and target market environmental hostility on entrepreneurial leadership in mergers and acquisitions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تثبیت رکود اقتصادی و کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تثبیت رکود اقتصادی و کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تثبیت رکود اقتصادی و کارآفرینی: شواهد از اسپانیا عنوان انگلیسی مقاله Economic recession shake-out and entrepreneurship: Evidence from Spain انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشروعیت ارزیابی کارآفرینی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشروعیت ارزیابی کارآفرینی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشروعیت ارزیابی کارآفرینی اجتماعی در سیستم های رفاهی سرمایه داری عنوان انگلیسی مقاله The evaluative legitimacy of social entrepreneurship in capitalist welfare systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی و پایداری: راه حلهای نوآورانه و سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی و پایداری: راه حلهای نوآورانه و سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی و پایداری: نیاز به راه حلهای نوآورانه و سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship and sustainability: The need for innovative and institutional solutions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه بر روی سرمایه گذاری های بازگشتی کارآفرینانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه بر روی سرمایه گذاری های بازگشتی کارآفرینانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت نفوذ شبکه ها، توانمندیها و فرصت ها برای موفقیت بین المللی: مطالعه بر روی سرمایه گذاری های بازگشتی کارآفرینانه عنوان انگلیسی مقاله Leveraging networks, capabilities and opportunities for international success: A study on returnee entrepreneurial ventures انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]