دانلود رایگان مقاله ISI نوآوری محصول به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل شیوه های منابع انسانی و تعهد مدیریت – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل شیوه های منابع انسانی و تعهد مدیریت – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش نوآوری سبز بر عملکرد محیطی و سازمانی: تعدیل شیوه های منابع انسانی و تعهد مدیریت عنوان انگلیسی مقاله The role of green innovation on environmental and organizational performance: Moderation of human resource practices and management commitment نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات نوآوری باز در استارتاپ ها: نظریه و شواهد – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات نوآوری باز در استارتاپ ها: نظریه و شواهد – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات نوآوری باز در استارتاپ ها: نظریه و شواهد عنوان انگلیسی مقاله Effects of open innovation in startups: Theory and evidence نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیاز یا عدم نیاز به الگوهای مختلفی از نوآوری سازمانی برای تقلید محصول و نوآوری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیاز یا عدم نیاز به الگوهای مختلفی از نوآوری سازمانی برای تقلید محصول و نوآوری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا تقلید محصول و نوآوری نیاز به الگوهای مختلفی از نوآوری سازمانی دارد؟ شواهدی از شرکتهای چینی عنوان انگلیسی مقاله Do product imitation and innovation require different patterns of organizational innovation? Evidence from Chinese firms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصالت محصول و عملکرد شرکت در بازاریابی تجارت به تجارت B2B – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصالت محصول و عملکرد شرکت در بازاریابی تجارت به تجارت B2B – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصالت محصول و عملکرد شرکت در بازاریابی تجارت به تجارت B2B: یک مدل میانجی مدیریت شده عنوان انگلیسی مقاله Product radicalness and firm performance in B2B marketing: A moderated mediation model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا عنوان انگلیسی مقاله Determinants of new products innovation in Ghanaian SMEs sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری دوباره در عمل خرید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری دوباره در عمل خرید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرید رایگان بسته گشوده: خرده فروشی جایگزین و نوآوری دوباره در عمل خرید عنوان انگلیسی مقاله Unpacking package free shopping: Alternative retailing and the reinvention of the practice of shopping انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت فرایند خلاقانه و عملکرد محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت فرایند خلاقانه و عملکرد محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت فرایند خلاقانه و عملکرد محصول جدید: نقش سرعت توسعه محصول جدید و ترغیب رهبری به خلاقیت عنوان انگلیسی مقاله Creative process engagement and new product performance: The role of new product development speed and leadership encouragement of creativity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد محصول جدید شرکت های بازاریابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد محصول جدید شرکت های بازاریابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر واسطه تعدیلی تنوع بین المللی، قابلیت تکنولوژیکی و گرایش بازار بر عملکرد محصول جدید شرکت های بازاریابی در حال ظهور عنوان انگلیسی مقاله The moderated mediating effect of international diversification, technological capability, and market orientation on emerging market firms’ new product performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء نوآوری در محصولات جدید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء نوآوری در محصولات جدید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه اجتماعی و جمعیت دیجیتال: مشارکت پشتیبانان برای ارتقاء نوآوری در محصولات جدید عنوان انگلیسی مقاله Social capital and the digital crowd: Involving backers to promote new product innovativeness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزادی سازمان خود از سختی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزادی سازمان خود از سختی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معرفی فرهنگ “متوقف کردن”: چگونه سازمان خود را از سختی آزاد کنید عنوان انگلیسی مقاله Introducing a ‘stop-doing’ culture: How to free your organization from rigidity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رهبری اصیل و تحول آفرین بر نوآوری در آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رهبری اصیل و تحول آفرین بر نوآوری در آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر رهبری اصیل و تحول آفرین بر نوآوری در آموزش عالی: نقش احتمالی در اشتراک دانش عنوان انگلیسی مقاله The impact of Transformational and Authentic leadership on innovation in higher education: The contingent role of knowledge sharing انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موفقیت بحرانی شرکت های کوچک و متوسط – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موفقیت بحرانی شرکت های کوچک و متوسط – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موفقیت بحرانی شرکت های کوچک و متوسط در فلسطین عنوان انگلیسی مقاله Critical success factors of small and medium-sized enterprises in Palestine انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر نوآوری فرهنگ، نوآوری بازاریابی و نوآوری محصول بر عملکرد – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر نوآوری فرهنگ، نوآوری بازاریابی و نوآوری محصول بر عملکرد – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر نوآوری فرهنگ، نوآوری بازاریابی و نوآوری محصول بر عملکرد بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط (SME) عنوان انگلیسی مقاله How do innovation culture, marketing innovation and product innovation affect the market performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه […]

دانلود رایگان مقاله ISI نوآوری محصول (Product Innovation) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف نوآوری محصول: نوآوری محصول ایجاد و ابداع بعدی یک محصول یا خدمات است که یک نسخه جدید یا نسخه بهبود یافته از محصولات یا خدمات قبلی است. نوآوری محصول وسیع تر از تعریف معمول پذیرفته شده نوآوری است که شامل اختراع محصولات جدید است که در این زمینه هنوز هم نوآورانه در نظر گرفته شده است.
رشته های مرتبط: مدیریت
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع نوآوری محصول توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده نوآوری محصول اینجا کلیک نمایید.