دانلود رایگان مقاله ISI ویژگی های مدیران به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد عنوان انگلیسی مقاله Managerial ability and corporate investment opportunity ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیریتی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجیحات ریسک پذیری مدیران و تصمیم گیری های مصون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجیحات ریسک پذیری مدیران و تصمیم گیری های مصون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترجیحات ریسک پذیری مدیران و تصمیم گیری های مصون: یک تحلیل چند ساله عنوان انگلیسی مقاله CEO risk preferences and hedging decisions: A multiyear analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئیس هیئت مدیره زن و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئیس هیئت مدیره زن و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ?Female Board Directorship and Firm Performance: What Really Matters ترجمه عنوان مقاله رئیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت سود – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت سود – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beyond gender diversity: How specific attributes of female directors affect earnings management ترجمه عنوان مقاله فراتر از تنوع جنسیتی: ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت […]

دانلود رایگان مقاله ISI ویژگی های مدیران (Managers’ characteristics) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات ویژگی های مدیران در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.