دانلود رایگان مقاله ISI کسب و کار خانوادگی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک دیدگاه اکتسابی تکامل یافته درباره مدیریت منابع انسانی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک دیدگاه اکتسابی تکامل یافته درباره مدیریت منابع انسانی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همه برای یک نفر و یک نفر برای همه: یک دیدگاه اکتسابی تکمیل درباره مدیریت منابع انسانی و شیوه های مدیریت نوآوری در شرکت های خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله One for all, all for one: A mutual gains perspective on HRM and innovation management practices in family firms انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کسب و کار خانوادگی— یک حلقه مفقوده در اقتصاد؟ عنوان انگلیسی مقاله Family business—A missing link in economics? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی توسعه روابط با کیفیت بالا در کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی توسعه روابط با کیفیت بالا در کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از جانشینان خانواده تا رهبران تجاری موفق: یک مطالعه کیفی در مورد چگونگی توسعه روابط با کیفیت بالا در مشاغل خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله From family successors to successful business leaders: A qualitative study of how high-quality relationships develop in family businesses انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند بین المللی سازی کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند بین المللی سازی کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیند در بین المللی سازی کسب و کار خانوادگی: وضعیت هنر و راه های پیش رو عنوان انگلیسی مقاله Process in family business internationalisation: The state of the art and ways forward انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حاکمیت شرکتی و شرکت های خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حاکمیت شرکتی و شرکت های خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاحات حاکمیت شرکتی و شرکت های خانوادگی: شواهدی از یک اقتصاد نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance reform and family firms: Evidence from an emerging economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بین المللی سازی و جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی: تأثیر شخصیت خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله Internationalization and entrepreneurial orientation of family SMEs: The influence of the family character انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی راه یافتن به اتاق هیئت مدیره کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی راه یافتن به اتاق هیئت مدیره کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا و چگونه باید او راه خود را به اتاق هیئت مدیره کسب و کار خانوادگی پیش ببرد؟ عنوان انگلیسی مقاله Why and how should SHE make her way into the family business boardroom? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تسهیل سازی اهداف غیر اقتصادی در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تسهیل سازی اهداف غیر اقتصادی در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تسهیل سازی اهداف غیر اقتصادی در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خانوادگی و غیر خانوادگی: یک رویکرد سیستم های هدف عنوان انگلیسی مقاله Untangling non-economic objectives in family & non-family SMEs: A goal systems approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی زنان: مدل رابط کسب و کار خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی زنان: مدل رابط کسب و کار خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR عنوان انگلیسی مقاله Women’s entrepreneurship: A model […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اندازه گیری عملکرد در شرکت های خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اندازه گیری عملکرد در شرکت های خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های اندازه گیری عملکرد در شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های خانوادگی: یک بررسی ادبی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Performance measurement systems in small and medium-sized enterprises and family firms: a systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری جانشینی در مورد کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری جانشینی در مورد کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری جانشینی مدیر عامل اجرایی در مورد کسب و کار خانوادگی – چشم انداز حاکمیت شرکتی عنوان انگلیسی مقاله CEO succession decision in family businesses – A corporate governance perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی شرکت های خانوادگی: بهره برداری از اطلاعات در مالکیت – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی شرکت های خانوادگی: بهره برداری از اطلاعات در مالکیت – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی شرکت های خانوادگی: بهره برداری از اطلاعات در مالکیت، نسبت خانوادگی و حاکمیت با استفاده از اطلاعات کل جمعیت عنوان انگلیسی مقاله The characteristics of family firms: exploiting information on ownership, kinship, and governance using total population data انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرفه ای سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرفه ای سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حرفه ای سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی: تاثیر اعضای خانواده عنوان انگلیسی مقاله Professionalization of management accounting in family frms: the impact of family members انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع […]

دانلود رایگان مقاله ISI کسب و کار خانوادگی (Family Businesses) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف شرکت های خانوادگی: کسب و کار خانگی آن دسته از فعالیتهایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل گرفته و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می شود. کسب و کارهای خانگی اغلب داخل تجارتهای خیلی کوچک جای می گیرند و به طور معمول برای نامیدن فعالیت تجاری که در درجه اول در محل سکونت و یا محل مسکونی قرار دارد و یا متمرکز در خانه است، استفاده می شود.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات کسب و کار خانوادگی در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.