دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مدیریت - صفحه 8 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارزیابی ریسک در شرکت حمل و نقل – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارزیابی ریسک در شرکت حمل و نقل – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشنهادی برای مدیریت ارزیابی ریسک در یک شرکت حمل و نقل عنوان انگلیسی مقاله A Proposal for a Risk Assessment Management in a Transport Company انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در کنفرانس بین المللی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در کنفرانس بین المللی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات در صنعت کنفرانس بین المللی؛ مطالعه موردی WCES 2015 عنوان انگلیسی مقاله Service Quality in International Conference Industry; A Case Study of WCES 2015 انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عناصر رهبری در برنامه ریزی استراتژیک – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عناصر رهبری در برنامه ریزی استراتژیک – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت عناصر رهبری درک شده در برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه عمومی عنوان انگلیسی مقاله The Importance of Perceived Leadership Elements in Strategic Planning at Public University انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکردهایی برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Approaches to the evaluation of Corporate Social Responsibility انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار برای دانشگاه و صنعت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار برای دانشگاه و صنعت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل کسب و کار برای همکاری دانشگاه و صنعت در نوآوری باز عنوان انگلیسی مقاله Business model for the university-industry collaboration in open innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی اکتشافی عملکرد اقتصادی شرکت ها با استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Exploratory study of the companies’ economic performance using a social customer relationship management انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از مدل تعالی بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت (EFQM) با ارزیابی فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکتها عنوان انگلیسی مقاله The application of The EFQM Excellence Model by the evaluation of Corporate Social Responsibility activities of companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای جدید در مدیریت ناب – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای جدید در مدیریت ناب – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکردهای جدید در مدیریت ناب عنوان انگلیسی مقاله New approaches in Lean Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی افقی بیمارستان ها – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی افقی بیمارستان ها – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچگی افقی بیمارستان ها – آیا این مورد تاثیری بر اثربخشی آن ها دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Horizontal Integration of Hospitals – Does it have an Impact on their Effectiveness? انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل درآمد – هزینه در موسسات پزشکی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل درآمد – هزینه در موسسات پزشکی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل درآمد – هزینه در موسسات پزشکی – کاربرد در ترکیه عنوان انگلیسی مقاله Income-expense analysis in medical institutions-Application in Turkey انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر جایگزین برای رهبری و مدیریت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر جایگزین برای رهبری و مدیریت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبران پزشک “گونه جدید” – معرفی ایده مسیر جایگزین برای رهبری و مدیریت در برنامه دستیاری پزشکی رومانی عنوان انگلیسی مقاله Physician-leaders “The New Breed” – Introducing the idea of an alternative route for leadership and management in the Romanian residency program انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد دانش – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد دانش – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اقتصاد دانش و قبرس شمالی عنوان انگلیسی مقاله Knowledge Economy and North Cyprus انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های مدیریت فرآیند – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های مدیریت فرآیند – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های مدیریت فرآیند در موسسات عمومی رومانی. تحلیل مقایسه ای عنوان انگلیسی مقاله Characteristics of process management in the public institutions in Romania. Comparative analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مدیریت به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر