دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 379 از 425 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و ویژگی های حسابرسی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و ویژگی های حسابرسی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and audit features: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب بانکداری باز – ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب بانکداری باز – ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله The Open Banking Revolution ترجمه عنوان مقاله انقلاب بانکداری باز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش های مرتبط بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری مجله بانکداری دیجیتال – Digital Banking […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار و نوآوری در زنجیره تامین پلاستیک سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار و نوآوری در زنجیره تامین پلاستیک سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainability and innovation in […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of social […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات سیستم مدیریت چرخه محصول بر عملکرد توسعه محصول جدید – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات سیستم مدیریت چرخه محصول بر عملکرد توسعه محصول جدید – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of product lifecycle management systems on new product development performance ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  تصویر خرده فروشی یکپارچه و چارچوب ارزش نام تجاری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر خرده فروشی یکپارچه و چارچوب ارزش نام تجاری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An integrated retailer image and brand equity framework: Re-examining, extending, and restructuring retailer brand equity ترجمه عنوان مقاله  تصویر خرده فروشی یکپارچه و چارچوب ارزش نام تجاری: بازنگری، گسترش و تجدید ساختار بازاریابی ارزش برند خرده فروشی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع انسانی در مدیریت فرآیند کسب و کار – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع انسانی در مدیریت فرآیند کسب و کار – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human resource allocation in business […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان بهداشت درمان – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان بهداشت درمان – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic sourcing and corporate social responsibility: Aligning a healthcare organization’s strategic objectives ترجمه عنوان مقاله  منابع استراتژیک و مسئولیت اجتماعی شرکتی: هماهنگ کردن اهداف استراتژیک سازمان بهداشت و درمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر  نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR عنوان انگلیسی مقاله Green human resource management: a […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت مدیران بر اساس سخنرانی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت مدیران بر اساس سخنرانی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What is the best way to develop new managers? Problem based learning vs. lecture-based instruction ترجمه عنوان مقاله  بهترین راه برای پیشرفت مدیران جدید چیست؟ یادگیری مبتنی بر مشکل در مقابل آموزش مبتنی بر سخنرانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارمغان آوردن محصول با تکنولوژی برای بازار – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارمغان آوردن محصول با تکنولوژی برای بازار – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bringing new high-technology products to market: Six perils awaiting marketers ترجمه عنوان مقاله  به ارمغان آوردن محصولات جدید با تکنولوژی بالا برای بازار: شش خطر در انتظار بازاریابان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و توسعه سازمانی در یک پروژه تونل راه آهن

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و توسعه سازمانی در یک پروژه تونل راه آهن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Realizing value from project implementation under uncertainty: An exploratory study using system dynamics ترجمه عنوان مقاله  طراحی و توسعه سازمانی در یک پروژه تونل راه آهن بزرگ – تاثیر اکتشافات و ماتریس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی با فریب تا یک سیاست شی گرا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی با فریب تا یک سیاست شی گرا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Knotting the net: From ‘design by deception’ to an object oriented politics ترجمه عنوان مقاله  پیچیدگی شبکه: از “طراحی با فریب تا یک سیاست شی گرا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش های […]

مقالات انگلیسی رایگان مدیریت – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مدیریت (به انگلیسی Management) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مدیریت با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مدیریت از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مدیریت (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مدیریت به ترتیب سال انتشار: