دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی - صفحه 393 از 407 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی و مصرف جریان موسیقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی و مصرف جریان موسیقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Psychological ownership and music streaming consumption ترجمه عنوان مقاله  مالکیت روانشناختی و مصرف جریان موسیقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت بازرگانی و بازاریابی مجله  مجله تحقیقات بازاریابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی محصولات داخلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی محصولات داخلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  “Ours” or “theirs”? Psychological ownership and domestic products preferences ترجمه عنوان مقاله “ما” یا “آنها”؟ مالکیت روانشناختی و ترجیحات محصولات داخلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خودارجاعی در قضاوت برند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خودارجاعی در قضاوت برند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Me, myself, and Ikea: Qualifying generic self-referencing effects in brand judgment ترجمه عنوان مقاله  من، خودم، و Ikea: اثرات تعیین کلی خودارجاعی در قضاوت برند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات دو زبانه برای مشتری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات دو زبانه برای مشتری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Speak my language or look like me? – Language and ethnicity in bilingual customer service recovery ترجمه عنوان مقاله  به زبان من صحبت کن یا شبیه به زبان من- زبان و قومیت در بازیابی خدمات دو زبانه برای مشتری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی و موفقیت پیوندی استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی و موفقیت پیوندی استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Entrepreneurial orientation and strategic alliance success: The contingency role of relational factors ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری کارآفرینی و موفقیت پیوندی استراتژیک: نقش احتمالی عوامل ارتباطی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واگرایی زبان در مواجهه با سرویس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واگرایی زبان در مواجهه با سرویس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Language divergence in service encounters: Revisiting its influence on word-of-mouth ترجمه عنوان مقاله  واگرایی زبان در مواجهه با سرویس: بازخوانی تاثیر آن بر بازاریابی دهان به دهان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از زبان کارکنان خدمات برای تجربه خدمات معتبر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از زبان کارکنان خدمات برای تجربه خدمات معتبر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The authentic service employee: Service employees’ language use for authentic service experiences ترجمه عنوان مقاله  کارمند سرویس معتبر: استفاده از زبان کارکنان خدمات برای تجربه خدمات معتبر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زبان در خدمات جدید در هند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زبان در خدمات جدید در هند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Language and power in India’s “new services” ترجمه عنوان مقاله  زبان و قدرت در “خدمات جدید” در هند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت دانش مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Learning to navigate the American retail servicescape: Online forums as consumer acculturation platforms  and consumer gift systems ترجمه عنوان مقاله  آموزش  حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا: انجمن آنلاین به عنوان پلت فرم فرهنگ پذیری مصرف کننده و سیستم  های هدیه مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و نتیجه مذاکرات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و نتیجه مذاکرات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of Hispanic bilinguals language use and stereotype activation on negotiations outcomes ترجمه عنوان مقاله  اثرات استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و فعال شدن کلیشه ای بر نتایج مذاکرات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی خدمات وابسته به زبانشناسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی خدمات وابسته به زبانشناسی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The linguistic servicescape: Speaking their language may not be enough ترجمه عنوان مقاله  خدمات وابسته به زبانشناسی: صحبت کردن به زبان آنها ممکن است کافی نباشد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیام انگلیسی در میان مصرف کننده دو زبانه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیام انگلیسی در میان مصرف کننده دو زبانه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The differential roles of verbs, nouns, and adjectives in English and Chinese messages among bilingual  consumers ترجمه عنوان مقاله  نقش افتراقی افعال، اسم ها و صفت ها در پیام های انگلیسی و چینی در میان مصرف کنندگان دو زبانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله How language abstractness affects service referral persuasiveness ترجمه عنوان مقاله  چگونگی تاثیر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]