دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی - صفحه 400 از 407 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تقاضای متناوب برای مقیاس درصد خطای مطلق

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تقاضای متناوب برای مقیاس درصد خطای مطلق

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A new metric of absolute percentage error for intermittent demand forecasts ترجمه عنوان مقاله  مقیاس های جدید درصد خطای مطلق برای پیش بینی های تقاضای متناوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم انباشتگی پراکنده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم انباشتگی پراکنده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting using sparse cointegration ترجمه عنوان مقاله پیش بینی با استفاده از هم انباشتگی پراکنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The forecastability quotient reconsidered ترجمه عنوان مقاله   بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط   مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فضای حالت وبهینه سازی روش تتا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فضای حالت وبهینه سازی روش تتا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Models for optimising the theta method and their relationship to state space models ترجمه عنوان مقاله  مدل برای بهینه سازی روش تتا و ارتباط آنها با مدل فضای حالت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quantifiying blind spots and weak signals in executive judgment: A structured integration of expert judgment  into the scenario development process ترجمه عنوان مقاله تعیین کمیت نقاط کور و سیگنال های ضعیف در قضاوت اجرایی: ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نقاط عطف چرخه کسب و کار با کوانتیزاسیون برداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نقاط عطف چرخه کسب و کار با کوانتیزاسیون برداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying business cycle turning points in real time with vector quantization ترجمه عنوان مقاله  شناسایی نقاط عطف چرخه کسب و کار در زمان واقعی با کوانتیزاسیون برداری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی منحنی بازده برزیل با متغیر فوروارد لوکینگ

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی منحنی بازده برزیل با متغیر فوروارد لوکینگ

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Forecasting the Brazilian yield curve using forward-looking variables ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی منحنی بازده برزیل با استفاده از متغیر فوروارد-لوکینگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل واکنشی تبلیغاتی ساعتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل واکنشی تبلیغاتی ساعتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Modeling intra-seasonal heterogeneity in hourly advertising-response models: Do forecasts improve? ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل های واکنشی – تبلیغاتی ساعتی: آیا پیش بینی را بهبود می بخشد؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Comment on ‘‘How Biased are US Government Forecasts of the Federal Debt?’’ ترجمه عنوان مقاله  اظهار نظر در مورد ” چگونگی پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چند مرحله برای پیش بینی اتلاف خودکار وام بانکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چند مرحله برای پیش بینی اتلاف خودکار وام بانکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Forecasting loss given default of bank loans with multi-stage model ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی اتلاف خودکار با توجه به وام های بانکی با استفاده از مدل چند مرحله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیبی روش فضای حالت با پیش بینی سری زمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیبی روش فضای حالت با پیش بینی سری زمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting compositional time series: A state space approach ترجمه عنوان مقاله   پیش بینی سری زمانی ترکیبی: یک روش فضای حالت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی برای اطلاعات بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی برای اطلاعات بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Structural forecasts for marketing data ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی ساختاری برای اطلاعات بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله  مجله بین المللی پیش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الگوریتم پیش بینی با سری زمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الگوریتم پیش بینی با سری زمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Visualising forecasting algorithm performance using time series instance spaces ترجمه عنوان مقاله   تجسم عملکرد الگوریتم پیش بینی با استفاده از سری زمانی به عنوان مثال فضاها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه […]