دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت شهری به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ارتباط فناوری های شهر هوشمند و کاربردها – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ارتباط فناوری های شهر هوشمند و کاربردها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک ارتباط فناوری های شهر هوشمند و کاربردها: دروس کلیدی از یک رویکرد متن کاوی و یادآوری برای تحقیقات آینده عنوان انگلیسی مقاله Understanding the linkages of smart-city technologies and applications: Key lessons from a text mining approach and a call for future research انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رم یک روزه ساخته نشد. تاب آوری و شهر ابدی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رم یک روزه ساخته نشد. تاب آوری و شهر ابدی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رم یک روزه ساخته نشد. تاب آوری و شهر ابدی: بینش برای مدیریت شهری عنوان انگلیسی مقاله Rome was not built in a day. Resilience and the eternal city: Insights for urban management انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند میان راه حل های مبنی بر طبیعت، خدمات اکوسیستمی و چالش های شهری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند میان راه حل های مبنی بر طبیعت، خدمات اکوسیستمی و چالش های شهری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند میان راه حل های مبنی بر طبیعت، خدمات اکوسیستمی و چالش های شهری عنوان انگلیسی مقاله Nexus between nature-based solutions, ecosystem services and urban challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاب آوری شهری در مناطقی با تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاب آوری شهری در مناطقی با تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاب آوری شهری در مناطقی با تغییرات آب و هوایی عنوان انگلیسی مقاله Urban resilience in climate change hotspot انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده: به سمت یک سیستم برای مدیریت شهروند محور عنوان انگلیسی مقاله Smart city as a distributed platform: Toward a system for citizen-oriented management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز شهر زیست پذیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز شهر زیست پذیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز شهر زیست پذیر: ارزیابی کاربری اراضی استخراج شده توسط GIS و سنجش از دور برای زیست پذیری شهری در Changchun Proper، چین عنوان انگلیسی مقاله The livable urban landscape: GIS and remote sensing extracted land use assessment for urban livability in Changchun Proper, China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بلاک چین برای شهرهای هوشمند: مرور معماری ها، روندهای ادغام و مسیرهای تحقیقات آینده عنوان انگلیسی مقاله Blockchain for smart cities: A review of architectures, integration trends and future research directions انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت شهری داده محور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت شهری داده محور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت شهری داده محور: نقشه برداری از منظره عنوان انگلیسی مقاله Data-driven urban management: Mapping the landscape انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های نرم افزاری عاملان شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های نرم افزاری عاملان شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های نرم افزاری عاملان شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Software systems from smart city vendors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند با Nordic twist؟ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند با Nordic twist؟ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند با Nordic twist؟ دیجیتال سازی بخش خصوصی در شهرهای فنلاندی غنی از داده عنوان انگلیسی مقاله Smart cities with a Nordic twist? Public sector digitalization in Finnish data-rich cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کانال های همکاری برای دانشوری شهروندی و اهداف توسعه پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کانال های همکاری برای دانشوری شهروندی و اهداف توسعه پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کانال های همکاری برای دانشوری شهروندی و اهداف توسعه پایدار عنوان انگلیسی مقاله Channels of collaboration for citizen science and the sustainable development goals انتشار سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار عنوان انگلیسی مقاله Enabling technologies and sustainable smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کاربرد رایانش مه و پلتفورم خدمات اینترنت اشیا برای شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کاربرد رایانش مه و پلتفورم خدمات اینترنت اشیا برای شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و کاربرد رایانش مه و پلتفورم خدمات اینترنت اشیا برای شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Design and application of fog computing and Internet of Things service platform for smart city انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت شهری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر