دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت شهری به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت های ایجاد شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت های ایجاد شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حالت های ایجاد شهرهای هوشمند: یا، شیوه های شهرسازی هوشمند متنوع عنوان انگلیسی مقاله Modes of making smart cities: Or, practices of variegated smart urbanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم قیمت گذاری کارامد پارکینگ هوشمند برای محیط شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم قیمت گذاری کارامد پارکینگ هوشمند برای محیط شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم قیمت گذاری کارامد پارکینگ هوشمند برای محیط شهر هوشمند: یک رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله An efficient smart parking pricing system for smart city environment: A machine-learning based approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم انتخاب فناوری دسترسی رادیویی آگاه به زمینه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم انتخاب فناوری دسترسی رادیویی آگاه به زمینه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم انتخاب فناوری دسترسی رادیویی آگاه به زمینه در شبکه تلفن همراه ۵G برای کاربردهای شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله A Context-aware Radio Access Technology selection mechanism in 5G mobile network for smart city applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مبتنی بر فعالیت برای شهرهای سایز متوسط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مبتنی بر فعالیت برای شهرهای سایز متوسط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل مبتنی بر فعالیت برای شهرهای سایز متوسط با توجه به فعالیت – سفر خارجی: افزایش چارچوب FEATHERS عنوان انگلیسی مقاله Activity-based model for medium-sized cities considering external activity–travel: Enhancing FEATHERS framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش نظارتی PTZ بر اساس هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش نظارتی PTZ بر اساس هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پوشش نظارتی PTZ بر اساس هوش مصنوعی برای شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله PTZ-Surveillance coverage based on artificial intelligence for smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل فضایی عدالت سبز توزیعی در ۱۰ شهر ایالات متحده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل فضایی عدالت سبز توزیعی در ۱۰ شهر ایالات متحده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه کسی به پوشش گیاهی شهری دسترسی دارد؟ یک تجزیه و تحلیل فضایی عدالت سبز توزیعی در ۱۰ شهر ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Who has access to urban vegetation? A spatial analysis of distributional green equity in 10 US cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع و مشوقها برای توسعه شهری پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع و مشوقها برای توسعه شهری پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موانع و مشوقها برای توسعه شهری پایدار: تحلیلی در مورد پذیرش پروژه های LEED-ND عنوان انگلیسی مقاله Barriers and incentives for sustainable urban development: An analysis of the adoption of LEED-ND projects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناخت تاثیر محلی طرح های پارک شهری و نوع شناسی پارک بر قیمت مسکن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناخت تاثیر محلی طرح های پارک شهری و نوع شناسی پارک بر قیمت مسکن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناخت تاثیر محلی طرح های پارک شهری و نوع شناسی پارک بر قیمت مسکن: مطالعه موردی منطقه کلان شهر بوسان، کره عنوان انگلیسی مقاله Understanding the local impact of urban park plans and park typology on housing price: A case study of the Busan metropolitan region, Korea انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور برنامه ریزی انرژی شهری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور برنامه ریزی انرژی شهری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظهور برنامه ریزی انرژی شهری – هم افزایی بین انرژی و برنامه ریزی شهری برای بزرگشهر سائو پائولو (برزیل) عنوان انگلیسی مقاله The dawn of urban energy planning – Synergies between energy and urban planning for São Paulo (Brazil) megacity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تئوری و مفهومی مرحله ای درباره انعطاف پذیری محور شهری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تئوری و مفهومی مرحله ای درباره انعطاف پذیری محور شهری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انعطاف پذیری محور شهری در جستجوی تثبیت نظری؟ یک بررسی تئوری و مفهومی مرحله ای عنوان انگلیسی مقاله Urban-centric resilience in search of theoretical stabilisation? A phased thematic and conceptual review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع نابرابر فضاهای سبز شهری در یک شهر ساحلی در شمال غرب مکزیک – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع نابرابر فضاهای سبز شهری در یک شهر ساحلی در شمال غرب مکزیک – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توزیع نابرابر فضاهای سبز شهری در یک شهر ساحلی در شمال غرب مکزیک عنوان انگلیسی مقاله Uneven distribution of urban green spaces in a coastal city in northwest Mexico انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعطاف پذیری شهری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعطاف پذیری شهری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعریف نقشه راه به سمت انعطاف پذیری شهری عنوان انگلیسی مقاله Defining the roadmap towards city resilience انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پایداری شهرداری ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پایداری شهرداری ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قرار دادن شاخص های زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی در ارزیابی پایداری شهرداری های Galicia (شمال غربی اسپانیا) عنوان انگلیسی مقاله Embedding environmental, economic and social indicators in the evaluation of the sustainability of the municipalities of Galicia (northwest of Spain) انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت شهری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر