دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت شهری به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای سبز و مشکلات موجود در ترکیه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای سبز و مشکلات موجود در ترکیه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهرهای سبز – مشکلات و راه حل ها در ترکیه عنوان انگلیسی مقاله Green cities – problems and solutions in Turkey انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیت و حریم خصوصی در شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیت و حریم خصوصی در شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Security and Privacy Challenges in Smart Cities ترجمه عنوان مقاله چالش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای نوآورانه هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای نوآورانه هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهرهای نوآورانه هوشمند: تاثیر سیاست های شهر هوشمند در نوآوری شهری عنوان انگلیسی مقاله Smart innovative cities: The impact of Smart City policies on urban innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیر ساخت های سبز شهری و خدمات اکوسیستم در آفریقای سیاه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیر ساخت های سبز شهری و خدمات اکوسیستم در آفریقای سیاه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زیر ساخت های سبز شهری و خدمات اکوسیستم در آفریقای سیاه عنوان انگلیسی مقاله Urban green infrastructure and ecosystem services in sub-Saharan Africa انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه جدید: تفکر ناب در شهرهای هوشمند – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه جدید: تفکر ناب در شهرهای هوشمند – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه جدید: تفکر ناب در شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله New development: Lean Thinking in smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و فرانسیس مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم شستشوی اتوماتیک روشنایی LED خیابان با استفاده از اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم شستشوی اتوماتیک روشنایی LED خیابان با استفاده از اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم شستشوی اتوماتیک روشنایی LED خیابان با استفاده از اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Automatic washing system of LED street lighting via Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری و هویت در نسل بعدی شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری و هویت در نسل بعدی شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقدمه: نوآوری و هویت در نسل بعدی شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Introduction: Innovation and identity in next-generation smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت امنیت شهرهای هوشمند و کاربردهای پنهان – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت امنیت شهرهای هوشمند و کاربردهای پنهان – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای مدیریت امنیت شهرهای هوشمند و کاربردهای پنهان عنوان انگلیسی مقاله Framework for Managing Smart Cities Security and Privacy Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سبز کردن حیاط مدرسه بر سلامت روانی عاطفی-اجتماعی, شناختی و فیزیکی دانش آموزان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سبز کردن حیاط مدرسه بر سلامت روانی عاطفی-اجتماعی, شناختی و فیزیکی دانش آموزان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر سبز کردن حیاط مدرسه بر سلامت روانی عاطفی-اجتماعی, شناختی، فیزیکی و قدردانی دانش آموزان: یک مطالعه مداخله ای آینده نگرانه عنوان انگلیسی مقاله The impact of greening schoolyards on the appreciation, and physical, cognitive and social-emotional well-being of schoolchildren: A prospective intervention study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جغرافیا، سرمایه انسانی و شهر سازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جغرافیا، سرمایه انسانی و شهر سازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جغرافیا، سرمایه انسانی و شهر سازی: تجزیه و تحلیل منطقه ای عنوان انگلیسی مقاله Geography, human capital and urbanization: A regional analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Short communication مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار مناطق شهری حاشیه ای – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار مناطق شهری حاشیه ای – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه پایدار مناطق شهری حاشیه ای توسط اعمال سیاست های عمومی مبتنی بر دانش عنوان انگلیسی مقاله Sustainable development of marginalized urban areas by applying knowledge-based public policies انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضاهای سبز شهری بحث برانگیز در شهر فشرده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضاهای سبز شهری بحث برانگیز در شهر فشرده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فضاهای سبز شهری بحث برانگیز در شهر فشرده: مذاکرات (دوباره) باغبانی شهری در شهرهای سوئیسی عنوان انگلیسی مقاله Contested urban green spaces in the compact city: The (re-)negotiation of urban gardening in Swiss cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مناظر طبیعی جنگل به عنوان سیستم های اجتماعی-بوم شناختی و استلزام مدیریت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مناظر طبیعی جنگل به عنوان سیستم های اجتماعی-بوم شناختی و استلزام مدیریت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مناظر طبیعی جنگل به عنوان سیستم های اجتماعی-بوم شناختی و استلزام مدیریت عنوان انگلیسی مقاله Forest landscapes as social-ecological systems and implications for management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت شهری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر