دانلود رایگان مقاله ISI سیستم های انرژی به زبان انگلیسی - صفحه 6 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعات انرژی مقیاس پذیر برای هتل ها – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعات انرژی مقیاس پذیر برای هتل ها – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های اطلاعات انرژی مقیاس پذیر بسته شده برای هتل ها عنوان انگلیسی مقاله Packaged scalable energy information systems for hotels انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترونیک قدرت برای سیستم های تبدیل انرژی باد – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترونیک قدرت برای سیستم های تبدیل انرژی باد – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الکترونیک قدرت برای سیستم های تبدیل انرژی باد توان بالا عنوان انگلیسی مقاله Power Electronics for High-Power Wind Energy Conversion Systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Encyclopedia نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ویژگی های سیستم تبدیل انرژی باد – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ویژگی های سیستم تبدیل انرژی باد – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل ویژگی های استاتیک و پویای سیستم تبدیل انرژی باد با استفاده از شبیه ساز توربین بادی عنوان انگلیسی مقاله Analyzing the static and dynamic characteristics of wind energy conversion system using wind turbine simulator انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مبتنی بر PMSG – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مبتنی بر PMSG – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مبتنی بر PMSG تحت شرایط باد شدید عنوان انگلیسی مقاله Control strategy of PMSG based wind energy conversion system under strong wind conditions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه بهینه سیستم مبدل انرژی باد-فتوولتاییک خوداتکا – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه بهینه سیستم مبدل انرژی باد-فتوولتاییک خوداتکا – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل و اندازه بهینه شده سیستم مبدل انرژی باد-فتوولتاییک خوداتکا عنوان انگلیسی مقاله Optimized Control and Sizing of Standalone PV-Wind Energy Conversion System انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد دینامیکی سیستم تبدیل انرژی باد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد دینامیکی سیستم تبدیل انرژی باد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود عملکرد دینامیکی سیستم تبدیل انرژی باد با استفاده از بهینه سازی پروانه (MFO) بر اساس کنترل کننده تیغه عنوان انگلیسی مقاله Dynamic performance enhancement for wind energy conversion system using Moth-Flame Optimization based blade pitch controller انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات بهره وری انرژی برای ساکنین شرکت سبز مالزیایی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات بهره وری انرژی برای ساکنین شرکت سبز مالزیایی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Energy efficiency practices for Malaysian green office building occupants ترجمه عنوان مقاله عملیات بهره وری انرژی برای ساکنین شرکت سبز مالزیایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد سیستم حرارتی فتوولتاییک – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد سیستم حرارتی فتوولتاییک – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance Analysis of Photovoltaic Thermal System Using Silicone Oil Spectrum Filter ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد سیستم حرارتی فتوولتاییک با استفاده از فیلتر روغنی طیفی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Automatic fault detection for Building Integrated Photovoltaic (BIPV ) systems using time series methods ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع (BIPV) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز رسوب گرد و غبار بر روی اتاقک های فتوولتاییک – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز رسوب گرد و غبار بر روی اتاقک های فتوولتاییک – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules ترجمه عنوان مقاله آنالیز رسوب گرد و غبار بر روی اتاقک های فتوولتاییک فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوخت های خورشیدی و القاء برگرفته از فتوسنتز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوخت های خورشیدی و القاء برگرفته از فتوسنتز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Solar fuels and inspiration from photosynthesis ترجمه عنوان مقاله سوخت های خورشیدی و القاء برگرفته از فتوسنتز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی سیستم تولید انرژی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی سیستم تولید انرژی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Energy production system optimization: Evidence from Pakistan ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی سیستم تولید انرژی: پاکستان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اکسرژی جمع کننده خورشیدی تشتک سهمی شکل یکپارچه شده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اکسرژی جمع کننده خورشیدی تشتک سهمی شکل یکپارچه شده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Exergy analysis of parabolic trough solar collectors integrated with combined steam and organic Rankine cycles ترجمه عنوان مقاله  تحلیل اکسرژی جمع کننده های (کلکتورهای) خورشیدی تشتک سهمی شکل یکپارچه شده با چرخه های رانکین آلی و بخار ترکیبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته سیستم های انرژی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر