دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی انرژی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی خارج از برد با آرایه PV خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Current Controlled Charging Scheme for off Board Electric vehicle Batteries from Solar PV Array انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی ها و مبدل های سیستم تبدیل انرژی بادی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی ها و مبدل های سیستم تبدیل انرژی بادی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توپولوژی ها و مبدل های سیستم تبدیل انرژی بادی: مرور مقایسه ای عنوان انگلیسی مقاله Wind Energy Conversion System Topologies and Converters: Comparative Review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروی برق مقرون به صرفه برای Bhashan Char از انرژی تجدیدپذیر – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروی برق مقرون به صرفه برای Bhashan Char از انرژی تجدیدپذیر – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نیروی برق مقرون به صرفه برای Bhashan Char از انرژی تجدیدپذیر عنوان انگلیسی مقاله Affordable Electricity for Bhashan Char from Renewable Energy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل منطق فازی برای سیستم تبدیل انرژی باد بر اساس ژنراتور القایی دو تحریکه – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل منطق فازی برای سیستم تبدیل انرژی باد بر اساس ژنراتور القایی دو تحریکه – ۲۰۱۹ IEEE

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل منطق فازی برای سیستم تبدیل انرژی باد بر اساس ژنراتور القایی دو تحریکه عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy Logic Control for Wind Energy Conversion System based on DFIG انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست مدیریت انرژی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست مدیریت انرژی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست مدیریت انرژی اقیانوس در چین عنوان انگلیسی مقاله Ocean Energy Management Policy in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری خنک کننده رایگان برای مراکز داده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری خنک کننده رایگان برای مراکز داده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری خنک کننده رایگان برای مراکز داده: مکانیسم ذخیره انرژی و کاربردها عنوان انگلیسی مقاله Free cooling technologies for data centers: energy saving mechanism and applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه آزمایشی افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال ها – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه آزمایشی افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال ها – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه آزمایشی درباره افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال ها در مبدل گرمایی دو لوله ای عنوان انگلیسی مقاله Experimental study of heat transfer enhancement using nanofluid in double tube heat exchanger انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های مدیریت تغییر در اجرای انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های مدیریت تغییر در اجرای انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه های مدیریت تغییر در اجرای انرژی خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Change Management Aspects in Solar Energy Implementation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ویژگی های سیستم تبدیل انرژی باد – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ویژگی های سیستم تبدیل انرژی باد – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل ویژگی های استاتیک و پویای سیستم تبدیل انرژی باد با استفاده از شبیه ساز توربین بادی عنوان انگلیسی مقاله Analyzing the static and dynamic characteristics of wind energy conversion system using wind turbine simulator انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مبتنی بر PMSG – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مبتنی بر PMSG – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مبتنی بر PMSG تحت شرایط باد شدید عنوان انگلیسی مقاله Control strategy of PMSG based wind energy conversion system under strong wind conditions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه بهینه سیستم مبدل انرژی باد-فتوولتاییک خوداتکا – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه بهینه سیستم مبدل انرژی باد-فتوولتاییک خوداتکا – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل و اندازه بهینه شده سیستم مبدل انرژی باد-فتوولتاییک خوداتکا عنوان انگلیسی مقاله Optimized Control and Sizing of Standalone PV-Wind Energy Conversion System انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محصول انرژی خورشیدی در کلاه دوچرخه – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محصول انرژی خورشیدی در کلاه دوچرخه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Solar energy harvest on bicycle helmet for smart wearable sensors ترجمه عنوان مقاله محصول انرژی خورشیدی در کلاه دوچرخه برای سنسورهای پوشیدنی هوشمند فرمت مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی انرژی به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر