دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی راه آهن به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یکپارچه فناوری تولید برق فتوولتائیک خورشیدی بر اساس اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یکپارچه فناوری تولید برق فتوولتائیک خورشیدی بر اساس اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی یکپارچه فناوری تولید برق فتوولتائیک خورشیدی و ساخت و ساز ساختمان بر اساس اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Integrated design of solar photovoltaic power generation technology and building construction based on the Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی تغییر شکل تیرهای بتن مسلح ساخته شده با سنگدانه های درشت بازیافتی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی تغییر شکل تیرهای بتن مسلح ساخته شده با سنگدانه های درشت بازیافتی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی تغییر شکل تیرهای بتن مسلح ساخته شده با سنگدانه های درشت بازیافتی عنوان انگلیسی مقاله Deformation recovery of reinforced concrete beams made with recycled coarse aggregates انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی فراصوتی تراکم ترک با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی فراصوتی تراکم ترک با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی فراصوتی تراکم ترک با استفاده از یادگیری ماشین: یک بررسی عددی عنوان انگلیسی مقاله Ultrasonic prediction of crack density using machine learning: Anumerical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورکاری در طول کووید ۱۹ در هلند – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورکاری در طول کووید ۱۹ در هلند – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دورکاری در طول کووید ۱۹ در هلند: درک رفتار، نگرش ها و خواسته های آتی مسافران قطار عنوان انگلیسی مقاله Teleworking during COVID-19 in the Netherlands: Understanding behaviour, attitudes, and future intentions of train travellers انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی پایدار برای اجرای روشنایی عمومی هوشمند کارآمد انرژی در مناطق شهری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی پایدار برای اجرای روشنایی عمومی هوشمند کارآمد انرژی در مناطق شهری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی پایدار برای اجرای روشنایی عمومی هوشمند کارآمد انرژی در مناطق شهری: مطالعه موردی در سن سباستین عنوان انگلیسی مقاله Sustainable strategy for the implementation of energy efficient smart public lighting in urban areas: case study in San Sebastian انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر COVID-19 بر رفتار سفر نوجوانان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر COVID-19 بر رفتار سفر نوجوانان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر COVID-19 بر رفتار سفر نوجوانان عنوان انگلیسی مقاله Impact of COVID-19 on adolescent travel behavior انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مجدد کامل از ضایعات بتن – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مجدد کامل از ضایعات بتن – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده مجدد کامل از ضایعات بتن – مسیرهای ارزش گذاری و نیازهای تحقیقاتی عنوان انگلیسی مقاله Complete re-utilization of waste concretes–Valorisation pathways and research needs انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده با گرافن در میلگردهای مسلح در بتن عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of corrosion inhibition capability of graphene modified epoxy coatings on reinforcing bars in concrete انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قالب بندی سطح و نمایان شدن ترک های نرمال – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قالب بندی سطح و نمایان شدن ترک های نرمال – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قاب بندی سطح و نمایان شدن ترک های نرمال در المان های بتن سملح و سازه ها عنوان انگلیسی مقاله Level formation and disclosure of normal cracks in reinforced concrete elements and structures انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاب آوری شبکه حمل و نقل ریلی شهری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاب آوری شبکه حمل و نقل ریلی شهری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تاب آوری شبکه حمل و نقل ریلی شهری: مطالعه موردی مترو چنگدو عنوان انگلیسی مقاله Resilience assessment of an urban rail transit network: A case study of Chengdu subway انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار دی اکسید کربن متعادل و تحلیل هزینه بتن نرم خود متراکم سبز – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار دی اکسید کربن متعادل و تحلیل هزینه بتن نرم خود متراکم سبز – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتشار دی اکسید کربن متعادل و تحلیل هزینه بتن نرم خود متراکم سبز عنوان انگلیسی مقاله Equivalent CO2 Emission and Cost Analysis of Green Self-Compacting Rubberized Concrete انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی عمق فرسایش در سازه های هیدرولیکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی عمق فرسایش در سازه های هیدرولیکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی عمق فرسایش در سازه های هیدرولیکی عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on erosion depth in hydraulic structures انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار برشی تیرهای بتنی سبز تقویت شده با میلگردها  – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار برشی تیرهای بتنی سبز تقویت شده با میلگردها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار برشی تیرهای بتنی سبز تقویت شده با میلگردها و رکاب های FRP بازالتی عنوان انگلیسی مقاله Shear behavior of green concrete beams reinforced with basalt FRP bars and stirrups انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی راه آهن – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی راه آهن (به انگلیسی Railway Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های راه آهن با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی راه آهن از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی راه آهن (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی راه آهن به ترتیب سال انتشار: