مقالات Q1 مهندسی شیمی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال یا تبدیل انرژی؟ قدرت و سیاست در تراسفرمیسم صنعت گاز اروپا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال یا تبدیل انرژی؟ قدرت و سیاست در تراسفرمیسم صنعت گاز اروپا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال یا تبدیل انرژی؟ قدرت و سیاست در تراسفرمیسم صنعت گاز طبیعی اروپا عنوان انگلیسی مقاله Energy transition or transformation? Power and politics in the European natural gas industry’s trasformismo انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصفیه میعانات پتروشیمی توسط راکتورهای بیوفیلم هوادهی غشایی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصفیه میعانات پتروشیمی توسط راکتورهای بیوفیلم هوادهی غشایی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصفیه میعانات پتروشیمی توسط راکتورهای بیوفیلم هوادهی غشایی: یک مطالعه آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Petrochemical condensate treatment by membrane aerated biofilm reactors: A pilot study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات و پتانسیل کاهش آنها – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات و پتانسیل کاهش آنها – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات و پتانسیل کاهش آنها برای شرکت های پتروشیمی معمولی در چین عنوان انگلیسی مقاله Comparative lifecycle greenhouse gas emissions and their reduction potential for typical petrochemical enterprises in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک در طول چرخه عمر باتری های لیتیوم یون – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک در طول چرخه عمر باتری های لیتیوم یون – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک در طول چرخه عمر باتری های لیتیوم یون در وسایل نقلیه الکتریکی عنوان انگلیسی مقاله Risk management over the life cycle of lithium-ion batteries in electric vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی عنوان انگلیسی مقاله A self-adaptive multi-objective dynamic differential evolution algorithm and its application in chemical engineering انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کووید-۱۹: کالیبراسیون مدل مکانیکی مداخلات غیر دارویی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کووید-۱۹: کالیبراسیون مدل مکانیکی مداخلات غیر دارویی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کووید-۱۹: کالیبراسیون مدل مکانیکی منوط به مداخلات غیر دارویی فعال و متفاوت عنوان انگلیسی مقاله COVID-19: Mechanistic model calibration subject to active and varying non-pharmaceutical interventions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازه بتنی مسلح CdS @ NiS منتج از فوم نیکل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازه بتنی مسلح CdS @ NiS منتج از فوم نیکل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سازه بتنی مسلح CdS @ NiS منتج از فوم نیکل برای تولید H2 نور مرئی کارآمد عنوان انگلیسی مقاله A CdS@NiS reinforced concrete structure derived from nickel foam for efficient visible-light H2 production انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بهینه سازی یکپارچه برای طراحی شبکه زنجیره تامین هیدروژن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بهینه سازی یکپارچه برای طراحی شبکه زنجیره تامین هیدروژن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل بهینه سازی یکپارچه برای طراحی شبکه زنجیره تامین هیدروژن و برنامه ریزی ایستگاه سوخت رسانی هیدروژن عنوان انگلیسی مقاله Integrated optimization model for hydrogen supply chain network design and hydrogen fueling station planning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده حذف بر آلودگی ازن منطقه ای از نفت، گاز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده حذف بر آلودگی ازن منطقه ای از نفت، گاز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر بازده حذف و اتلاف شعله بر آلودگی ازن منطقه ای از نفت، گاز و صنایع فرآیند شیمیایی در جنوب شرقی تگزاس از طریق مدل سازی و شبیه سازی CAMx عنوان انگلیسی مقاله Effect of Flare destruction and removal efficiencies on regional ozone pollution from oil, gas and chemical […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع فضایی و ارزیابی ریسک های سلامتی فلزات سنگین برای انسان  – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع فضایی و ارزیابی ریسک های سلامتی فلزات سنگین برای انسان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توزیع فضایی و ارزیابی ریسک های سلامتی فلزات سنگین برای انسان در یک منطقه پتروشیمی فرسوده، جنوب چین عنوان انگلیسی مقاله Spatial distribution and assessment of the human health risks of heavy metals in a retired petrochemical industrial area, south China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی بهره وری انرژی گروه صنایع پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی بهره وری انرژی گروه صنایع پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور: ارزیابی بهره وری انرژی گروه صنایع پتروشیمی عنوان انگلیسی مقاله Review: Energy efficiency evaluation of complex petrochemical industries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسید گرافن سولفون شده به دست آمده از روغن پسماند پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسید گرافن سولفون شده به دست آمده از روغن پسماند پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکسید گرافن سولفون شده به دست آمده از روغن پسماند پتروشیمی به منظور تبدیل موثر فروکتور به لوولینیک اسید عنوان انگلیسی مقاله Sulfonated graphene oxide from petrochemical waste oil for efficient conversion of fructose into levulinic acid انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط میان کارکرد کلیوی و قرار گرفتن در معرض آرسنیک- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط میان کارکرد کلیوی و قرار گرفتن در معرض آرسنیک- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط میان کارکرد کلیوی و قرار گرفتن در معرض آرسنیک و هیدروکربن آروماتیک چندحلقه ‌ای در بزرگسالانی که در نزدیک یک مجتمع پتروشیمی زندگی می کنند عنوان انگلیسی مقاله Associations between renal functions and exposure of arsenic and polycyclic aromatic hydrocarbon in adults living near a petrochemical complex انتشار […]