دانلود رایگان مقاله ISI زنجیره تامین سبز GSC به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying the critical factors of green supply chain management: Environmental benefits in Pakistan ترجمه عنوان مقاله شناسایی عوامل بحرانی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت سبز زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت سبز زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر   مقاله مروری (Review Article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A systematic literature review on green supply chain management: Research implications and future perspectives ترجمه عنوان مقاله بررسی ادبی سیستماتیک در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات محرک مشتری و هزینه عملکرد زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات محرک مشتری و هزینه عملکرد زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of customer and cost drivers on green supply chain management practices and […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های افشای محیط زیست فراگیر و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های افشای محیط زیست فراگیر و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Inclusive environmental disclosure practices and firm performance: The role of green supply chain management ترجمه عنوان مقاله شیوه های افشای محیط زیست فراگیر و عملکرد شرکت: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد رقابتی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد رقابتی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green Supply Chain Management Initiatives and operational competitive performance ترجمه عنوان مقاله طرح های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد رقابتی عملیاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون خطی برای ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون خطی برای ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A linear regression approach to evaluate the green supply chain management impact on industrial organizational performance ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد رگرسیون خطی برای ارزیابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Envisioning the invisible: Understanding the synergy between green human resource management and green supply chain management in manufacturing firms in Iran in light of the […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز در خرده فروشی مواد غذایی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز در خرده فروشی مواد غذایی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green supply chain management in food retailing: survey-based evidence in Croatia ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین سبز در خرده فروشی مواد غذایی: کرواسی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت و همکاری در بین زنجیره های تامین (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت و همکاری در بین زنجیره های تامین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competition and cooperation between supply chains in multiobjective petroleum green supply chain: A game theoretic approach ترجمه عنوان مقاله رقابت و همکاری در بین زنجیره […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح دخالتی دولت در رقابت بین زنجیره های تامین (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح دخالتی دولت در رقابت بین زنجیره های تامین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Direct and indirect intervention schemas of government in the competition between green and non-green supply chains ترجمه عنوان مقاله طرح های دخالتی مستقیم و غیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بازی زنجیره تامین سبز (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بازی زنجیره تامین سبز (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green supply chain game model and analysis under revenue-sharing contract ترجمه عنوان مقاله مدل بازی زنجیره تامین سبز و تحلیل تحت قرارداد اشتراک درآمد فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب عرضه کننده سبز بر پایه کربن تحت محیط دینامیک ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب عرضه کننده سبز بر پایه کربن تحت محیط دینامیک ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Carbon footprint based green supplier selection under dynamic environment ترجمه عنوان مقاله  انتخاب تامین کننده سبز بر پایه کربن تحت محیط پویا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله  ۲۱ صفحه رشته های مرتبط محیط زیست، اقتصاد و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  مدیریت زنجیره تامین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورنمای زنجیره تامین در راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت زنجیره تامین سبز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورنمای زنجیره تامین در راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت زنجیره تامین سبز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Supply chain perspective on competitive strategies and green supply chain management strategies ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز زنجیره تامین در استراتژی های رقابتی و استراتژی های مدیریت زنجیره تامین سبز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI زنجیره تامین سبز (Green Supply Chain) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع و مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده زنجیره تامین سبز اینجا کلیک نمایید.