دانلود رایگان مقاله ISI زنجیره تامین سبز GSC به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز پایایی زنجیره تامین به وسیله پیش‌بینی انتشار ذرات معلق – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز پایایی زنجیره تامین به وسیله پیش‌بینی انتشار ذرات معلق – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پایداری زنجیره تامین از طریق پیش‌بینی انتشار ذرات معلق در چین عنوان انگلیسی مقاله Sustainability analysis of supply chain via particulate matter emissions prediction in China انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لجستیک و چالش های و برنامه های اینترنت اشیا – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لجستیک و چالش های و برنامه های اینترنت اشیا – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا برای لجستیک: دیدگاه ها، بررسی برنامه ها و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله The Internet of Things for Logistics: Perspectives, Application Review, and Challenges انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بر عملیات زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بر عملیات زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل انتقادی تاثیر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بر عملیات زنجیره تامین عنوان انگلیسی مقاله Critical analysis of the impact of big data analytics on supply chain operations انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سبز و تاثیر آن در افزایش اعتبار شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سبز و تاثیر آن در افزایش اعتبار شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا یک زنجیره تامین سبز باعث افزایش اعتبار شرکت می شود؟ شواهد تجربی از بخش های تولید اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Does a green supply chain improve corporate reputation? Empirical evidence from European manufacturing sectors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز: شرایط اقتصاد نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Barriers to green supply chain management: An emerging economy context انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد صادراتی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد صادراتی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد صادراتی: نقش واسطه گر عملکرد محیطی عنوان انگلیسی مقاله Green supply chain management and export performance: The mediating role of environmental performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش اثر بولوایک در بهینه سازی زنجیره تامین سبز در صنایع الکترونیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش اثر بولوایک در بهینه سازی زنجیره تامین سبز در صنایع الکترونیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش اثر بولوایک در بهینه سازی زنجیره تامین سبز در صنایع الکترونیک عنوان انگلیسی مقاله Bullwhip effect mitigation of green supply chain optimization in electronics industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی موانع تجدید ساختار زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی موانع تجدید ساختار زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی موانع تجدید ساختار زنجیره تامین سبز و اجرای شیوه های مرتبط در صنعت آسیا آفریقای غربی عنوان انگلیسی مقاله Evaluating barriers to green supply chain redesign and implementation of related practices in the West Africa cashew industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تصمیمات خرید در زنجیره تامین دو دوره ای سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تصمیمات خرید در زنجیره تامین دو دوره ای سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر تصمیمات خرید در زنجیره تامین دو دوره ای سبز عنوان انگلیسی مقاله Influence of procurement decisions in two-period green supply chain انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زنجیره تامین زمین سبز بر اساس پویایی سیستم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زنجیره تامین زمین سبز بر اساس پویایی سیستم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی زنجیره تامین زمین سبز بر اساس پویایی سیستم و بهینه سازی سیاست عنوان انگلیسی مقاله Simulation of land green supply chain based on system dynamics and policy optimization انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک زنجیره های تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک زنجیره های تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک زنجیره های تامین سبز: تجزیه و تحلیل مجاورت عنوان انگلیسی مقاله Understanding greening supply chains: Proximity analysis can help انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Mini review مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط محیط های بازار رقابتی، شیوه های زنجیره تامین سبز و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط محیط های بازار رقابتی، شیوه های زنجیره تامین سبز و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباط بین محیط های بازار رقابتی، شیوه های زنجیره تامین سبز و عملکرد شرکت عنوان انگلیسی مقاله Examining the inter-relationship among competitive market environments, green supply chain practices, and firm performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد: یک فرا تحلیل از شواهد تجربی در اقتصاد نوظهور آسیایی عنوان انگلیسی مقاله The relationship between green supply chain management and performance: A meta-analysis of empirical evidences in Asian emerging economies انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه […]

دانلود رایگان مقاله ISI زنجیره تامین سبز (Green Supply Chain) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع و مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده زنجیره تامین سبز اینجا کلیک نمایید.