مقالات Q1 مهندسی مواد به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات پیوند FRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات پیوند FRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین خصوصیات پیوند FRP به FRP و مدل طول باند مبتنی بر نیرو عنوان انگلیسی مقاله FRP-to-FRP bond characterization and force-based bond length model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های سیمان و پلیمر با چسبندگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های سیمان و پلیمر با چسبندگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کامپوزیت های سیمان و پلیمر با چسبندگی و چسبندگی مجدد (بهبودی) در قابلیت پوشش برای کاربردهای چاه های زمین گرمایی عنوان انگلیسی مقاله Polymer-cement composites with adhesion and re-adhesion (healing) to casing capability for geothermal wellbore applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات خوردگی طبیعی در خواص شیمایی و مکانیکی فلزهای سازه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات خوردگی طبیعی در خواص شیمایی و مکانیکی فلزهای سازه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات خوردگی طبیعی در خواص شیمایی و مکانیکی فلزهای سازه ای عنوان انگلیسی مقاله Effects of naturally-progressed corrosion on the chemical and mechanical properties of structural steels انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت خوردگی بتن مسلح دوگانه فعال شده قلیایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت خوردگی بتن مسلح دوگانه فعال شده قلیایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقاومت خوردگی بتن مسلح دوگانه فعال شده قلیایی بر اساس پوزولان آتشفشانی طبیعی قرار گرفته شده در معرض کلرویدها عنوان انگلیسی مقاله Corrosion resistance of alkali-activated binary reinforced concrete based on natural volcanic pozzolan exposed to chlorides انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت پایدار کامپوزیت های اکسید گرافن/اکسید منگنز برای از بین بردن ترکیبات فنلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت پایدار کامپوزیت های اکسید گرافن/اکسید منگنز برای از بین بردن ترکیبات فنلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخت پایدار کامپوزیت های اکسید گرافن/کامپوزیت های اکسید منگنز برای از بین بردن ترکیبات فنلی با فرآیند جذب-اکسیداسیون عنوان انگلیسی مقاله Sustainable fabrication of graphene oxide/manganese oxide composites for removing phenolic compounds by adsorption-oxidation process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل چند مقیاسی برای مطالعه مکانیسم های شکست پره های توربین بادی کامپوزیتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل چند مقیاسی برای مطالعه مکانیسم های شکست پره های توربین بادی کامپوزیتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل چند مقیاسی برای مطالعه مکانیسم های شکست پره های توربین بادی کامپوزیتی عنوان انگلیسی مقاله A multi-scale model for studying failure mechanisms of composite wind turbine blades انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) برای اندازه گیری کرنش ها و جابجایی در کامپوزیت های FRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) برای اندازه گیری کرنش ها و جابجایی در کامپوزیت های FRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) برای اندازه گیری کرنش ها و جابجایی در کامپوزیت های FRP با کسری حجم کم ، استفاده شده در زیرساخت های عمرانی عنوان انگلیسی مقاله Digital image correlation (DIC) for measurement of strains and displacements in coarse, low volume-fraction FRP composites used in civil infrastructure […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشرده سازی تک محوره و ویژگی های شکستگی کامپوزیت های مبتنی بر سیمان تقویت شده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشرده سازی تک محوره و ویژگی های شکستگی کامپوزیت های مبتنی بر سیمان تقویت شده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص مکانیکی فشرده سازی تک محوره و ویژگی های شکستگی کامپوزیت های مبتنی بر سیمان تقویت شده با فیبر بروسیت عنوان انگلیسی مقاله Uniaxial compression mechanical properties and fracture characteristics of brucite fiber reinforced cement-based composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیتی مبتنی بر ساختار ساندویچی برای اختفای مادون قرمز و حفاظت عایق حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیتی مبتنی بر ساختار ساندویچی برای اختفای مادون قرمز و حفاظت عایق حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مواد کامپوزیتی مبتنی بر ساختار چند لایه ساندویچی جدید برای اختفای مادون قرمز و حفاظت فوق العاده عایق حرارتی عنوان انگلیسی مقاله A novel multilayer sandwich fabric-based composite material for infrared stealth and super thermal insulation protection انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل پدیدار شناختی سه بعدی برای آلیاژهای حافظه دار محتوی اثر حافظه داری دو سویه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل پدیدار شناختی سه بعدی برای آلیاژهای حافظه دار محتوی اثر حافظه داری دو سویه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل پدیدار شناختی سه بعدی برای آلیاژهای حافظه دار محتوی اثر حافظه داری دو سویه و شکل پذیری عنوان انگلیسی مقاله A three-dimensional phenomenological model for shape memory alloys including two-way shape memory effect and plasticity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP که در دمای بالا مورد آزمایش و عمل آوری قرار گرفته اند عنوان انگلیسی مقاله Numerical modelling of bond shear stress slip behavior of CFRP/steel composites cured and tested at elevated temperature انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته عنوان انگلیسی مقاله Microwave curing of multidirectional carbon fiber reinforced polymer composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد مجازی قابل قبول ارزش B ورقه های کامپوزیت دارای دندانه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد مجازی قابل قبول ارزش B ورقه های کامپوزیت دارای دندانه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برآورد مجازی قابل قبول ارزش B ورقه های کامپوزیت دارای دندانه عنوان انگلیسی مقاله Virtual calculation of the B-value allowables of notched composite laminates انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 مهندسی مواد به زبان انگلیسی از مجلات ISI