دانلود رایگان مقاله ISI کامپوزیت و مهندسی مواد مرکب به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیتی مبتنی بر ساختار ساندویچی برای اختفای مادون قرمز و حفاظت عایق حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیتی مبتنی بر ساختار ساندویچی برای اختفای مادون قرمز و حفاظت عایق حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مواد کامپوزیتی مبتنی بر ساختار چند لایه ساندویچی جدید برای اختفای مادون قرمز و حفاظت فوق العاده عایق حرارتی عنوان انگلیسی مقاله A novel multilayer sandwich fabric-based composite material for infrared stealth and super thermal insulation protection انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP که در دمای بالا مورد آزمایش و عمل آوری قرار گرفته اند عنوان انگلیسی مقاله Numerical modelling of bond shear stress slip behavior of CFRP/steel composites cured and tested at elevated temperature انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته عنوان انگلیسی مقاله Microwave curing of multidirectional carbon fiber reinforced polymer composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی شکست تصاعدی چند مقیاس کامپوزیت بافته شده سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی شکست تصاعدی چند مقیاس کامپوزیت بافته شده سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی شکست تصاعدی چند مقیاس کامپوزیت بافته شده سه بعدی تحت تنش تک محوری عنوان انگلیسی مقاله Multi-scale progressive failure simulation of 3D woven composites under uniaxial tension انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص کشسان کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر شبکه ای تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص کشسان کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر شبکه ای تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص کشسان کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر شبکه ای تصادفی همسانگرد عرضی عنوان انگلیسی مقاله The elastic properties of composites reinforced by a transversely isotropic random fibre-network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعال سازی انتخابی عناصر منسجم اصلی برای تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چندلایه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعال سازی انتخابی عناصر منسجم اصلی برای تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چندلایه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعال سازی انتخابی عناصر منسجم اصلی برای تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چندلایه ای عنوان انگلیسی مقاله Selective activation of intrinsic cohesive elements for fracture analysis of laminated composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات لرزش یک تیغه لمینیت کامپوزیت چرخشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات لرزش یک تیغه لمینیت کامپوزیت چرخشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خصوصیات لرزش یک تیغه لمینیت کامپوزیت چرخشی قبل از پیچ خورده عنوان انگلیسی مقاله Vibration characteristics of a rotating pre-twisted composite laminated blade انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های مبتنی بر سیمان با الیاف سلولزی بامبو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های مبتنی بر سیمان با الیاف سلولزی بامبو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص خمشی و تحلیل رفتار تأثیری کامپوزیت های مبتنی بر سیمان پر شده با الیاف سلولزی بامبو عنوان انگلیسی مقاله Flexural properties and impact behaviour analysis of bamboo cellulosic fibers filled cement based composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای خمش خارج از محور و مشخصه شکست کامپوزیت های ۳D – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای خمش خارج از محور و مشخصه شکست کامپوزیت های ۳D – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتارهای خمش خارج از محور و مشخصه شکست کامپوزیت های ۳D بافته شده عنوان انگلیسی مقاله Off-axis bending behaviors and failure characterization of 3D woven composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار محوری ستون کامپوزیت سیمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار محوری ستون کامپوزیت سیمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار محوری ستون کامپوزیت سیمانی مهندسی شده پلی پروپیلن تقویت شده و ستون ترکیبی بتن با استحکام عادی و کامپوزیت سیمانی مهندسی شده تحت فشرده سازی عنوان انگلیسی مقاله Axial behavior of reinforced PP-ECC column and hybrid NSC-ECC column under compression انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت نوآورانه با بتن ماسه ای ساخته شده با استحکام بالا عنوان انگلیسی مقاله Seismic behaviour of innovative composite walls with high-strength manufactured sand concrete انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی تغییرات در فرآیند تولید قطعات کامپوزیت ضخیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی تغییرات در فرآیند تولید قطعات کامپوزیت ضخیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی عددی تغییرات در فرآیند تولید قطعات کامپوزیت ضخیم عنوان انگلیسی مقاله A numerical study of variability in the manufacturing process of thick composite parts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین ارزش زباله های شیشه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین ارزش زباله های شیشه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین ارزش زباله های شیشه ای برای توسعه کامپوزیت های ژئوپلیمر – خواص مکانیکی و خصوصیات رئولوژیکی: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله Valorisation of glass waste for development of Geopolymer composites – Mechanical properties and rheological characteristics: A review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته کامپوزیت و مهندسی مواد مرکب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر